CYKLO PREHLIADKA - Na bicykli cez tri parky (Bratislava)

Popis

Parčík na Šafárikovom námestí, Sad Janka Kráľa a park rusovského kaštieľa - všetky tri majú spoločného menovateľa – rieku Dunaj. Keď sa rieka umúdrila a nechala sa skrotiť, mohli vzniknúť parky v jej tesnej blízkosti.

Ten prvý zo spomínaných troch parkov vznikol ako súčasť úpravy predmostia na bratislavskej strane po výstavbe prvého trvalého mosta cez Dunaj v našom meste. Sad Janka Kráľa je najstarším verejným parkom v strednej Európe a jeho vznik za Márie Terézie podmienila spoločenská objednávka potom, ako sa v meste postupne zastavali všetky voľné zelené plochy. Park rusovského kaštieľa bol naopak súkromný a v jeho histórii sa mihli mnohé slávne mená, napríklad Štefánia Belgická - rakúska a uhorská korunná princezná a kňažná von Lónyay.

Ako sa rýchle zoznámiť s bohatou históriou všetkých troch parkov, ak máme na to len obmedzený čas? Najlepšie na bicykli. Spojíme príjemné s užitočným a urobíme niečo pre zveľadenie ducha aj tela.

 

Počas tejto cyklo prehliadky vám naša sprievodkyňa predstaví historické súvislosti a porozpráva i mnoho zaujímavostí.

 

Termíny, na ktoré sa môžete prihlásiť

Presné miesto a čas stretnutia vám budú oznámené automaticky po zaplatení objednávky.       

Účasť na prehliadke nie je možná bez predchádzajúcej objednávky, jej zaplatenia a potvrdenia z našej strany.

Zmena programu vyhradená. V prípade búrky, silného vetra a iných život ohrozujúcich okolností bude prehliadka presunutá. O prípadných zmenách vás budeme včas informovať e-mailom.

 

Sprevádza: Eva Čubríková

Trvanie

do 2,5 hodiny, trasa medzi 20 až 25 km


Cena

  • Dospelá osoba - 10 EUR
  • Dôchodca - 8 EUR
  • Deti – 15 - 18 rokov – 5 EUR (do 15 rokov zdarma)

* Pozn.: Maximálne 5 detí do 12 rokov v skupine; pri objednávke, prosíme, zohľadnite náročnosť cyklo prehliadky a posúďte, či to vaše deti zvládnu – skupina sa nemôže prispôsobovať individuálnym potrebám detí s výnimkou skupiny vytvorenej priamo pre deti. Ak sa chcete zúčastniť so svojimi deťmi, odporúčame vybrať si špeciálny okruh určený detským návštevníkom - https://www.vopz.sk/trasa/14-pre-deti-kuzelna-bratislava-a-jej-ukryte-zelene-tajomstva.

* V cene ja zahrnutý odborný sprievodca.

* V prípade zrušenia prehliadky z rozhodnutia organizátora vám budú peniaze vrátené.

* Sprievodca má právo požiadať účastníka prehliadky, ktorý ruší ostatných a nedodržiava jeho usmernenia, aby skupinu opustil. V takom prípade účastníkovi nevzniká nárok na vrátenie ani náhradu vstupného.

*  Nákup uvedenej služby je možný len prostredníctvom služby CardPay alebo TatraPay na našej webovej stránke

 

Všeobecné obchodné podmienky:

Názov obchodníka: Národný Trust n.o.
Sídlo: Hlboká cesta 966/9, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 42000408/ DIČ:  2022279589 (nie sme platcami DPH)
Bankové spojenie-číslo účtu: 2627735579/1100   

 

Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje spracúva organizátor tohto podujatia, Národný Trust n.o., so sídlom Hlboká cesta 966/9, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, e-mailový kontakt: nt@nt.sk. V prípade otázok ohľadom spracúvania vašich osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na túto e-mailovú adresu.

Aké údaje spracúvame
Spracúvame len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na profesionálne zabezpečenie služieb, ktoré vám poskytujeme. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, zoznam, resp. rozsah údajov je presne uvedený priamo v súhlase, a to v miere potrebnej na splnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané.

Spracúvame najmä tieto údaje:
- Kontaktné údaje - najmä meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu a prípadne korešpondenčnú adresu.
- Cookie - ak ste nám pri používaní našej stránky udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov, spracúvame o vás údaje aj prostredníctvom súborov cookie.

Na čo Vaše osobné údaje potrebujeme?
Vaše osobné údaje potrebujeme pre evidenciu našich predajných aktivít, vytváranie analýz a personalizáciu reklamy, teda na to, aby sme vedeli osloviť ponukou našich aktivít tých, ktorí o to majú záujem. 

Ako môžete Váš súhlas odvolať?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Ak už nesúhlasíte s tým, aby sme o vás spracúvali vaše osobné údaje, stačí, ak napíšete na našu e-mailovú adresu: nt@nt.sk. Odvolanie Vášho súhlasu nebude mať spätný vplyv na zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov od udelenia súhlasu po jeho odvolanie z vašej strany.

Na koho sa môžete obrátiť v prípade problému?
V prípade, ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: nt@nt.sk.
Alebo môžete kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Ako dlho u nás budú uložené Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame pre čas nevyhnutný na splnenie účelu, pre ktorý boli spracované, najdlhšie však do zániku našej spoločnosti alebo nášho posledného právneho nástupcu ako subjektu práva v prípade, ak dôjde k nášmu/jeho zániku bez ďalšieho právneho nástupcu.

Pre koho je prehliadka určená

Každému cyklistovi, ktorý má záujem o históriu Bratislavy a zeleň v našom meste. Vekovú kategóriu neobmedzujeme.

Termíny, na ktoré sa môžete prihlásiť

05.06.2022 Nedeľa 16:30 - 19:00 Objednať

Presné miesto a čas stretnutia Vám budú oznámené automaticky po zaplatení Vašej objednávky. Účasť na prehliadke nie je možná bez predchádzajúcej objednávky, jej zaplatenia a potvrdenia z našej strany. Zmena programu vyhradená.

UPOZORNENIE

Vzhľadom na presun na bicykli je nevyhnutný primeraný fyzický stav účastníkov a vlastniť vlastný bicykel. 

V prípade zlého počasia vás budeme o prípadných zmenách včas informovať. Nezabudnite sa vybaviť dostatočným množstvom vody, pripaliť slnečné okuliare a prikrývku hlavy. V prípade vašej neúčasti peniaze nevraciame, po dohode je však možné poslať za seba náhradníka!

Kapacita jednej prehliadky je limitovaná na max. počet osôb 20 v jednej skupine. V prípade, že vaša registrácia na vybratý termín nie je úspešná, vyskúšajte prosím iný termín.

Použitie získaných finančných zdrojov

Vašou účasťou a zaplatením vstupenky nám pomáhate podieľať sa na realizácii našich aktivít s cieľom ochrany a zmysluplného vyuzívania historických parkov a záhrad Slovenska. Ďakujeme

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.