Дворцовые сады – знаменитые сады Венгерского королевства (на русском языке)

Popis

Дворцовые сады – знаменитые сады Венгерского королевства (на русском языке)

Дворцовые сады в бывшем Прессбурге когда-то были предметом гордости не только их владельцев. Их красота и великолепие были известны по всему Венгерскому королевству. Во время этой экскурсии вы узнаете, как выглядели когда-то дворцовые сады, как они создавались и как меняли свой облик не только в зависимости от времени года, но и в соответствии с меняющейся модой того времени.

Вместе с нашими экскурсоводами вы посетите сад в стиле барокко в Братиславском замке, где вернетесь во времена его расцвета при правлении Марии Терезии. Также вы посетите сад дворца Палфи на улице Замоцкой, который при жизни графа Павла Палфи был одним из самых знаменитых садов. Здесь вы узнаете, почему так случилось. Посещая дворцовые сады, невозможно пропустить сад дворца Грассалковичей - сегодня это Президентский сад. И закончится наша экскурсия в самом центре города, в саду Листа, где мы поговорим о выдающемся композиторе Ференце Листе и о том, как он связан с этим местом.

Наш экскурсовод будет сопровождать вас от начала до конца, останавливаясь на каждой остановке примерно на 20 минут. Между отдельными садами вы будете передвигаться пешком. Экскурсия длится максимум 2,5 часа. Пожалуйста, учитывайте свои физические возможности, когда записываетесь на этот тур.

Во время экскурсии вы должны следовать инструкциям экскурсовода.

Экскурсия включает в себя посещение следующих садов

Проводит экскурсию Alexandra Haberová

Даты, на которые вы можете записаться

Точное место и время встречи будет сообщено вам после того, как вы зарегистрируетесь на эту экскурсию - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGgGncdE34hfaSHIIkGlm1_smG1patVjNT30A1mJaRQyLLNA/viewform?usp=pp_url

Экскурсия проводится при любых погодных условиях. Программа может быть изменена.

 

PALÁCOVÉ ZÁHRADY - SLÁVNE ZÁHRADY UHORSKA (v ruskom jazyku pre ukrajinských utečencov)

Palácové záhrady v niekdajšom Prešporku boli kedysi veľkou pýchou nie len svojich majiteľov. Ich krása a veľkoleposť boli známe v celom Uhorsku. Počas tejto prehliadky sa dozviete, ako kedysi palácové záhrady vyzerali, ako vznikali a ako menili svoju podobu, a to nie len počas ročných období, ale i zmenou dobovej módy.

Spoločne s našou sprievodkyňou navštívite barokovú záhradu pri Bratislavskom hrade, kde sa vrátite do čias jej rozkvetu za vlády Márie Terézie. Chýbať nebude ani záhrada Pálffyovského paláca na Zámockej ulici, ktorá za života grófa Pavola Pálffyho patrila k tým najospevovanejším. Práve tu sa dozviete, prečo to tak bolo. Na ceste palácovými záhradami nesmie chýbať ani záhrada Grassalkovičovho paláca – dnes prezidentská záhrada (kvôli revitalizácii iba zvonka). A záver prehliadky si urobíme v centre mesta, v Lisztovej záhrade, v ktorej si porozprávame o významnom skladateľovi, Františkovi Lisztovi a ako súvisí s týmto miestom.

Naša sprievodkyňa Vás bude sprevádzať od začiatku do konca, na každej zastávke sa zdržíte približne 20 minút. Medzi jednotlivými záhradami sa budete presúvať pešo. Prehliadka bude trvať max. 2,5 hod. Pri prihlasovaní sa na tento okruh zohľadnite, prosím, svoje fyzické možnosti.

Počas prehliadky je potrebné dodržiavať inštrukcie sprievodcu.

Okruh obsahuje tieto záhrady

Sprevádza: Alexandra Haberová

Termíny, na ktoré sa môžete prihlásiť

Presné miesto a čas stretnutia vám budú oznámené po prihlásení sa na túto prehliadku - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGgGncdE34hfaSHIIkGlm1_smG1patVjNT30A1mJaRQyLLNA/viewform?usp=pp_url

Prehliadka sa koná za každého počasia. Zmena programu vyhradená.

Trvanie

Продолжительность

до 2,5 часов

 

Trvanie

do 2,5 hodiny


Cena

Цена

  • Бесплатно

 

* Вы будете находиться в частных садах, поэтому вам не разрешается брать с собой на экскурсию собаку. В садах необходимо соблюдать рекомендации экскурсовода.

* Экскурсовод имеет право попросить участника экскурсии, который мешает другим и не следует его указаниям, покинуть группу.

 

Организатор:

Название организации: Národný Trust n.o.

Юридический адрес: Hlboká cesta 966/9, 811 04 Bratislava-Staré Mesto

ID №: 42000408/ Tax ID №: 2022279589 (мы не являемся плательщиками НДС)

Номер банковского счета: 2627735579/1100  

 

 

Cena

  • Zadarmo

* Budete sa pohybovať aj v súkromných záhradách, preto nie je dovolené priniesť na prehliadku so sebou psíka. V záhradách je potrebné rešpektovať usmernenia sprievodcu.

* Sprievodca má právo požiadať účastníka prehliadky, ktorý ruší ostatných a nedodržiava jeho usmernenia, aby skupinu opustil.

 

Organizátor:

Názov obchodníka: Národný Trust n.o.

Sídlo: Hlboká cesta 966/9, 811 04 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 42000408/ DIČ:  2022279589 (nie sme platcami DPH)

Bankové spojenie-číslo účtu: 2627735579/1100   

Pre koho je prehliadka určená

Для кого предназначен экскурсия

Всем, кто интересуется садами Братиславы и зеленью нашего города в целом. Мы не ограничиваем возрастную категорию.

 

Pre koho je prehliadka určená

Každému, kto má záujem o záhrady Bratislavy a zeleň v našom meste všeobecne. Vekovú kategóriu neobmedzujeme. 

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.