UZAVRETÉ - Obnova parku v Rusovciach

Popis

Park v Rusovciach parí medzi najzachovalejšie pamiatky záhradného umenia na Slovensku a jeho význam podčiarkuje aj fakt, že je zapísaný
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Dnešná podoba parku pochádza z druhej polovice 19. storočia, kedy bol priestor medzi kaštieľom
a ramenom Dunaja upravený ako rozsiahly prírodno-krajinársky park.
Počas prehliadky sa bude hovoriť o prírodno-krajinárskych parkoch, ktoré priniesli do záhradného umenia nové myšlienky a postupy a
ukážeme si ich aj na konkrétnych príkladoch v parku v Rusovciach. Ukážeme si zachované časti architektúr, prírodných prvkov či zaujímavé stromy.
Budeme hovoriť nielen o minulosti, ale hlavne o budúcnosti tohto krásneho prírodného priestoru.

Sprevádzať Vás bude odborná garantka podujatia VOPZ Ing. Tamara Reháčková, PhD. - autorka projektu obnovy parku v Rusovciach.

Prihlásiť sa môžete na nasledovný termín:

10.10.2020 - 10:00 - 11:30 - prihlasovanie UZAVRETÉ

Trvanie

cca. 1,5 hodiny


Cena

  • Dospelá osoba - 10 EUR

  • Dôchodca, ZŤP - 8 EUR

  • Deti od 3 – do 18 rokov – 5 EUR

    * Pozn.: Maximálne 5 detí do 12 rokov v skupine (ak nejde o výhradne detskú skupinu); pri objednávke, prosíme, zohľadnite náročnosť prehliadky a posúďte, či to Vaše deti zvládnu – skupina sa nemôže prispôsobovať individuálnym potrebám detí, s výnimkou skupiny vytvorenej priamo pre deti. Ak sa chcete zúčastniť so svojimi deťmi, odporúčame vybrať si špeciálny termín určený detským návštevníkom https://www.vopz.sk/trasa/6-pre-deti-kuzelna-bratislava-a-jej-ukryte-zelene-tajomstva

* V cene ja zahrnutý odborný sprievodca a kupón na malé občerstvenie v kaviarni U Rómera (Zámočnícka 10, Bratislava – Staré mesto), ktorý môžete využiť kedykoľvek počas víkendu 10. – 11. októbra 2020 (v týchto dňoch si vždy o celej hodine od 10:00 do 17:00 hod. môžete so sprievodcom prezrieť celý dom a dozvedieť sa zopár zaujímavostí o jeho histórii a  obyvateľoch).

* V prípade zrušenia prehliadky z rozhodnutia organizátora Vám budú peniaze vrátené.

* Sprievodca je oprávnený požiadať účastníka prehliadky v prípade, ak ruší skupinu a nedodržiava usmernenia sprievodcu, aby skupinu opustil. V tomto prípade takémuto účastníkovi nevzniká nárok na vrátenie ani náhradu vstupného.

*  Nákup uvedenej služby je možný len prostredníctvom služby CardPay alebo TatraPay na našej webovej stránke

Všeobecné obchodné podmienky:

Názov obchodníka: Národný Trust n.o.

Sídlo: Hlboká cesta 966/9, 811 04 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 42000408

             DIČ:  2022279589 (nie sme platcami DPH)

Bankové spojenie-číslo účtu: 2627735579/1100     

Pre koho je prehliadka určená

Prehliadka je určená pre všetkých záujemcov o problematiku obnovy historických parkov a záhrad.