PRIHLASOVANIE UKONČENÉ - Búrlivé príbehy zo Sadu Janka Kráľa

Popis

V 18. storočí sa v Prešporku zvýšil stavebný ruch. Tento súvisel predovšetkým s budovaním hrádzí na Dunaji a búraním mestských hradieb. Najviac sa to prejavilo na dovtedy nezastavaných plochách v meste vrátane parkov a záhrad - prišlo k ich rozparcelovaniu na stavebné pozemky. Strata zelene v meste so sebou priniesla túžbu po náhrade a tak dostala šancu dedinka na opačnej strane Dunaja - Engerau - dnešná Petržalka. Na pravom brehu Dunaja vznikol najstarší verejný park v strednej Európe – dnešný Sad Janka Kráľa.

Sad Janka Kráľa mal v minulosti rozmanité názvy aj podoby, bol svedkom mnohých dejinných udalostí a párkrát dokonca s našim mestom úplne stratil kontakt. Niekoľkokrát bol aj zničený. No predsa vstal vždy z popola a dodnes patrí k obľúbeným rekreačným, športovým, spoločenským, ale aj kultúrnym areálom mesta.

Počas prehliadky vám naša sprievodkyňa okrem historických súvislostí porozpráva mnoho zaujímavostí o stavbách, ktoré sa v Sade Janka Kráľa nachádzajú. Napríklad ako sa tam ocitla veža Františkánskeho kostola. Zastavíte sa pri pamätníkoch a dozviete sa aj to, prečo stojí Janko Kráľ chrbtom k svojej neveste v bielych šatách. A samozrejme si ukážete aj hodnotnú zeleň tohto parku.

Okruh obsahuje tieto zastávky:

Termíny, na ktoré sa môžete prihlásiť

Presné miesto a čas stretnutia vám budú oznámené automaticky po zaplatení objednávky.       

Účasť na prehliadke nie je možná bez predchádzajúcej objednávky, jej zaplatenia a potvrdenia z našej strany.

Zmena programu vyhradená. V prípade búrky, silného vetra a iných život ohrozujúcich  okolností bude prehliadka presunutá o jeden týždeň. O prípadných zmenách vás budeme včas informovať e-mailom.

Sprevádza: Eva Čubríková

Trvanie

do 2,5 hodiny


Cena

  • Dospelá osoba - 10 EUR
  • Dôchodca - 8 EUR
  • Deti – 3-18 rokov – 5 EUR

* Pozn.: Maximálne 5 detí do 12 rokov v skupine (ak nejde o výhradne detskú skupinu); pri objednávke, prosíme, zohľadnite náročnosť prehliadky a posúďte, či to vaše deti zvládnu – skupina sa nemôže prispôsobovať individuálnym potrebám detí s výnimkou skupiny vytvorenej priamo pre deti. Ak sa chcete zúčastniť so svojimi deťmi, odporúčame vybrať si špeciálny okruh určený detským návštevníkom https://www.vopz.sk/trasa/6-pre-deti-kuzelna-bratislava-a-jej-ukryte-zelene-tajomstva.

* V cene ja zahrnutý odborný sprievodca, vstupy na vybrané miesta a kupón na malé občerstvenie v kaviarni U Rómera (Zámočnícka 10, Bratislava – Staré mesto), ktorý môžete využiť kedykoľvek počas víkendu 10. – 11. októbra 2020 (v týchto dňoch si vždy o celej hodine od 10:00 do 17:00 hod. môžete so sprievodcom prezrieť celý dom a dozvedieť sa zopár zaujímavostí o jeho histórii a  obyvateľoch).

* V prípade zrušenia prehliadky z rozhodnutia organizátora vám budú peniaze vrátené.

* Sprievodca má právo požiadať účastníka prehliadky, ktorý ruší ostatných a nedodržiava jeho usmernenia, aby skupinu opustil. V takom prípade účastníkovi nevzniká nárok na vrátenie ani náhradu vstupného.

*  Nákup uvedenej služby je možný len prostredníctvom služby CardPay alebo TatraPay na našej webovej stránke

Všeobecné obchodné podmienky:

Názov obchodníka: Národný Trust n.o.

Sídlo: Hlboká cesta 966/9, 811 04 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 42000408/ DIČ:  2022279589 (nie sme platcami DPH)

Bankové spojenie-číslo účtu: 2627735579/1100   

Pre koho je prehliadka určená

Každému, kto má záujem o históriu Bratislavy a Sad Janka Kráľa. Vekovú kategóriu neobmedzujeme.