Horský park – zdravé pľúca nášho mesta

Popis

Pred vyše 150 rokmi  z iniciatívy vtedajšieho mešťanostu Heinricha Justiho vznikol Prešporský okrášľovací spolok, ktorého členovia si dobre uvedomovali potrebu zelene v meste. Justi presvedčil mestskú radu, aby odkúpila vtedajšiu Študentskú horu a v spolupráci s okrášľovacím spolkom mesto vytvorilo verejný park. A tak sa začala písať história tohto mimoriadne obľúbeného miesta oddychu.

Horský park sa nachádza v strede mesta v mestskej časti Staré mesto. Napriek tomu si však zachoval charakter lesa s takmer nedotknutým prostredím. Je zaradený v kategórii „chránený areál“ v 4. stupni ochrany prírody. Vďaka jeho rozlohe a pestrosti ho pokojne môžeme nazvať aj pľúcami Starého mesta.

Počas prehliadky sa budeme pohybovať v najväčšej edukačno-rekreačnej časti parku, kde si pozrieme a porozprávame o pomníkoch, lavičkách viažucich sa k významným osobnostiam a ďalších významných pamiatkach. Viete napríklad, prečo je v Galérii Horský park umiestnená tabuľa o pobyte W. A. Mozarta? A počuli ste už o Nadácii Horský park a viete, za čo všetko jej vďačíme?

Okruh obsahuje tieto zastávky:

Po skončení prechádzky si môžete pozrieť celú Galériu Horský park s dielami slovenského sochárstva 20. a 21. storočia, posedieť si v obľúbenom Libresse Horáreň a navštíviť aj záhradu s ihriskom a lanovým mestečkom, či minizoo.

Termíny, na ktoré sa môžete prihlásiť

Presné miesto a čas stretnutia vám budú oznámené automaticky po zaplatení objednávky. Účasť na prehliadke nie je možná bez predchádzajúcej objednávky, jej zaplatenia a potvrdenia z našej strany.

Sprevádza: Zuzana Godárová

Zmena programu vyhradená. V prípade búrky, silného vetra a iných život ohrozujúcich okolností bude prehliadka presunutá o jeden týždeň. O prípadných zmenách vás budeme včas informovať e-mailom.

Trvanie

do 2,5 hodiny


Cena

  • Dospelá osoba - 10 EUR
  • Dôchodca - 8 EUR
  • Deti – 3-18 rokov – 5 EUR

* Pozn.: Maximálne 5 detí do 12 rokov v skupine (ak nejde o výhradne detský okruh); pri objednávke, prosíme, zohľadnite náročnosť prehliadky a posúďte, či to vaše deti zvládnu – skupina sa nemôže prispôsobovať individuálnym potrebám detí s výnimkou skupiny vytvorenej priamo pre deti. Ak sa chcete zúčastniť so svojimi deťmi, odporúčame vybrať si špeciálny okruh určený detským návštevníkom https://www.vopz.sk/trasa/6-pre-deti-kuzelna-bratislava-a-jej-ukryte-zelene-tajomstva.

* V cene ja zahrnutý odborný sprievodca a kupón na malé občerstvenie v kaviarni U Rómera (Zámočnícka 10, Bratislava – Staré mesto), ktorý môžete využiť kedykoľvek počas víkendu 10. – 11. októbra 2020 (v týchto dňoch si vždy o celej hodine od 10:00 do 17:00 hod. môžete so sprievodcom prezrieť celý dom a dozvedieť sa zopár zaujímavostí o jeho histórii a  obyvateľoch).

* V prípade zrušenia prehliadky z rozhodnutia organizátora vám budú peniaze vrátené.

* Sprievodca má právo požiadať účastníka prehliadky, ktorý ruší ostatných a nedodržiava jeho usmernenia, aby skupinu opustil. V takom prípade účastníkovi nevzniká nárok na vrátenie ani náhradu vstupného.

*  Nákup uvedenej služby je možný len prostredníctvom služby CardPay alebo TatraPay na našej webovej stránke

 

Všeobecné obchodné podmienky:

Názov obchodníka: Národný Trust n.o.

Sídlo: Hlboká cesta 966/9, 811 04 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 42000408/ DIČ:  2022279589 (nie sme platcami DPH)

Bankové spojenie-číslo účtu: 2627735579/1100   

Pre koho je prehliadka určená

Každému, kto má záujem o históriu Bratislavy a lokalitu Horský park. Vekovú kategóriu neobmedzujeme. Vzhľadom na terén Horského parku je nevyhnutný primeraný fyzický stav účastníkov.

Termíny, na ktoré sa môžete prihlásiť

10.10.2020 Sobota 10:00 - 12:30 Objednať

Presné miesto a čas stretnutia Vám budú oznámené automaticky po zaplatení Vašej objednávky. Účasť na prehliadke nie je možná bez predchádzajúcej objednávky, jej zaplatenia a potvrdenia z našej strany. Zmena programu vyhradená.

UPOZORNENIE

Odporúčame zvoliť si vhodnú obuv. Po počiatočnom zdolaní mierneho stúpania k pamätníku na Murmanskej výšine bude naša vychádzka viac orientovaná smerom po rovine alebo dole kopcom.

Ak si privediete na prehliadku psíka, musí byť na vôdzke a s náhubkom.

Prehliadka sa koná za každého počasia (okrem búrky, silného vetra a život ohrozujúcich podmienok), odporúčame odev a výbavu prispôsobiť aktuálnemu počasiu (pokrývka hlavy; pevné a pohodlné topánky – presúvame sa pešo; dáždnik; slušné oblečenie), vybaviť sa dostatočným množstvom vody. V prípade Vašej neúčasti peniaze nevraciame, po dohode je však možné poslať za seba náhradníka!

Kapacita jednej prehliadky je limitovaná na max. počet osôb 20 v jednej skupine. V prípade, že Vaša registrácia na vybratý termín nie je úspešná, vyskúšajte prosím iný termín.

Použitie získaných finančných zdrojov

Vašou účasťou a zaplatením vstupenky nám pomáhate podieľať sa na realizácii našich aktivít s cieľom ochrany a zmysluplného vyuzívania historických parkov a záhrad Slovenska. Ďakujeme