Víkend otvorených parkov a záhrad

Milí priatelia parkov a záhrad!

 

Cieľom podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad je netradičným a atraktívnym spôsobom prezentovať pamiatky záhradnej a krajinnej tvorby a zapájať ľudí do aktívnej obnovy a ochrany ich hodnôt.

 

XII. ročník Víkendu otvorených parkov a záhrad  sa bude v dńoch 5.-7. júna 2020. Podujatie je súčasťou medzinárodnej iniciatívy venovanej najmä historickým parkom a záhradám, do ktorej sa zapájajú mnohé krajiny z celej Európy.

 

Témou ďalšieho ročníka bude "Odovzdávanie vedomostí".  Táto téma obsahuje mnoho konceptov: odovzdávanie záhradníckych vedomostí z generácie na generáciu;  medzinárodný prenos vedomostí z jedného miesta na iné; prenos vedomostí prostredníctvom sietí odborníkov (krajinárske, záhradnícke či botanické spoločnosti atď.); prenos vedomostí v procese formálneho vzdelávania (školy venujúce sa záhradnej a krajinnej tvorbe či sadovníctvu); prenos vedomostí prostredníctvom osobnej i neosobnej formy interpretácie resp. skúseností z prvej ruky (komentované prehliadky parkov a záhrad, interpretačné panely, živé ukážky či umelecké formy interpretácie); prenos vedomostí cez knihy, digitálne, fotografické a archívne materiály atď.

 

 

Ak máte záujem zapojiť aj Vašu lokalitu do tohto jedinečného podujatia, vyplňte najneskôr do 30.3.2020 online prihlášku, ktorú nájdete na stránke nášho podujatia http://www.vopz.sk/chcem-sa-zapojit V prípade, že máte záujem zapojiť sa do nášho podujatia inou formou - ako partner, podporovateľ či dobrovoľník, kontaktujte nás na adrese nt@nt.sk. Tešíme sa na spoluprácu!


Za organizátorov podujatia

Michaela Kubíková
Národný Trust n.o.