Kritériá na výber lokalít podujatia

V našom podujatí sú vítané všetky parky a záhrady na Slovensku, ktoré sa môžu pochváliť niečím zaujímavým napr. historickým významom, príťažlivým dizajnom, ekologickým prístupom, dendrologickými zbierkami či zaujímavými príbehmi.

Do podujatia sa môžu zapájať aj iné zaujímavé a významné plochy zelene – ovocné sady, námestia s historickou zeleňou, historické cintoríny, arboréta či botanické záhrady.

Podujatie je určené pre verejné i súkromné parky a záhrady.

Dôležitým kritériom je aktívna snaha vlastníka o obnovu, údržbu a prezentáciu hodnôt prihlásenej lokality.

Konkrétny režim sprístupnenia jednotlivých parkov a záhrad je vždy vecou dohody vlastníka (správcu) parku a záhrady s organizátorom podujatia. V prípade súkromných a osobitne chránených či inak vzácnych  záhrad je možné limitovať počet návštevníkov.