Chcem pomôcť

Páči sa Vám naša myšlienka Víkendu otvorených parkov a záhrad a chceli by ste nám pomôcť pri jej realizácii či šírení ? Pomoc privítame vo forme finančnej i nefinančnej podpory podujatia či vo forme dobrovoľnej spolupráce pri jeho príprave i organizácii.

Pre sponzorov a podporovateľov:

Aj napriek tomu, že väčšina aktivít pri príprave a realizácii podujatia sa koná na dobrovoľnej báze, pre riadny chod podujatia sú nevyhnutné aj finančné prostriedky či materiálna pomoc.

Podporiť môžete nielen organizáciu podujatia ale aj priamo zapojené parky a záhrady ! Viac o tejto možnosti sa dozviete na tel. čísle 0907 296 724.

Za Vašu priazeň a podporu Vám vopred ďakujeme !

Pre dobrovoľníkov:

Radi by ste nám pomohli s prípravou a organizáciou podujatia ? Môžete sa stať našimi dobrovoľníkmi !
 

Koordinátor lokality

Vašou úlohou bude vítanie návštevníkov v zapojených parkoch a záhradách, poskytovanie informácií o programe podujatia, dohľad nad jednotlivými aktivitami podujatia či pomoc pri celkovej príprave podujatia.
 

Sprievodca na vybratej lokalite

Vašou úlohou bude sprevádzanie návštevníkov po vybratých lokalitách počas podujatia.

Vaša účasť ako dobrovoľníka Vám poskytne nevšedný zážitok nazrieť do zákulisia prípravy podujatia. Získate množstvo nových informácií a zážitkov z miest, ktoré ste si predtým veľmi nevšimli alebo ste o nich nevedeli. Za Vašu pomoc získate Certifikát o dobrovoľnej účasti na príprave medzinárodného podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad. Pre viac informácií prosím kontaktujte nás na adrese ivana.janska@nt.sk  Ďakujeme !


Za pomoc a podporu XI. ročníka podujatia ďakujeme nasledovným subjektom a organizáciám:

MK SR, MŽP SR, Bratislavský samosprávny kraj, Hlavné mesto SR Bratislava, MČ BA Staré mesto, COVESTRO s.r.o.,  Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku,  Rotaract  Club Bratislava Danube, ISA Slovensko, BKIS, Univerzitná knižnica v Bratislave, CarniHerba s.r.o.,  Lesy SR, š.p., Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, in.BA, Bratislavské dobrovoľnícke centrum a všetkým dobrovoľníkom. Zároveň ďakujeme za pomoc partnerom a dobrovoľníkom v jednotlivých mestách a obciach na Slovensku, ktorí pripravujú podujatie na miestnej úrovni.

Naše špeciálne poďakovanie patrí speváčke Beátke Dubasovej, ktorá nám svoju priazeň a podporu pri medializácii podujatia poskytla aj v roku 2019.