Partneri podujatia

Podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad by nebolo možné realizovať bez účasti a pomoci množstva partnerov na miestnej, regionálnej či celoslovenskej úrovni.  Všetkým partnerom podujatia aj touto formou ďakujeme!

ROK 2020


Generálni partneri podujatia Slovensko

Ministerstvo kultúry SR  – podujatie sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR

Ministerstvo životného prostredia SR – podujatie sa koná pod záštitou ministra životného prostredia SR


Generálny partner podujatia Bratislava

Hlavné mesto SR Bratislava – podujatie sa koná pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy


Partneri podujatia

na národnej úrovni

ISA Slovensko

 

Bratislava

Úrad vlády SR

Kancelária prezidenta SR

Kancelária Národnej rady SR

MČ BA Staré mesto

Rotaract Club Bratislava

Mestský ústav ochrany pamiatok

Múzeum Jána Cikkera


Mediálni partneri podujatia Slovensko

TASR

RTVS

Denník SME

Kam s deťmi http://kamsdetmi.sk/


Mediálni partneri na miestnej úrovni

Časopis In.BA


Odborná pomoc a spolupráca

Pamiatkový úrad SR

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu


Finančná podpora podujatia

Ministerstvo kultúry SR

Nadácia Mesta Bratislava


Partneri podujatia na miestnej úrovni

Turizmus regiónu Bratislava

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Cirkevné zbory ECAV

Vlastníci a správcovia záhrad

Miestne organizácie, ktoré sa podieľajú na príprave podujatia na miestnej úrovni