Partneri podujatia

 

Podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad by nebolo možné realizovať bez účasti a pomoci množstva partnerov na miestnej, regionálnej či celoslovenskej úrovni.  Všetkým partnerom podujatia aj touto formou ďakujeme!

ROK 2021

Generálni partneri podujatia Slovensko

Ministerstvo kultúry SR – podujatie sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR

Ministerstvo životného prostrediia SR – podujatie sa koná pod záštitou ministra životného prostredia SR

Ministerstvo kultúry Francúzskej republiky - podujatie je súčasťou celoeurópskeho podujatia Stretnutie v záhradách


Generálny partner podujatia Bratislava

Hlavné mesta SR Bratislava mesto SR Bratislava – podujatie sa koná pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy


Partneri podujatia

Veľvyslanectvo Japonska v SR

ISA Slovensko - profesionálne združenie arboristov a priateľov stromov

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu 

Kancelária Národnej rady SR

MČ BA Staré mesto

Rotaract club

Bratislavské dobrovoľnícke centrum

SOŠ záhradnícka Malinovo

Prírodovedné múzeum SNM

Univerzitná knižnica v Bratislave

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Carniherba

Bratislava Tourist Board 

Sprevádzajúci - pútnické bratstvo

Via Vitis - vajnorský vinohradnícky spolok, o.z.

Paint People - zážitkové maľovanie

Kreatívne ruky

Cyklokoalícia

SKYFORM

CirkusKus

Spolok architektov Slovenska

Pálffyho palác v Bratislave

UFO tower

Základná umelecká škola Liptovský Hrádok


Mediálni partneri podujatia Slovensko

TASR

RTVS

Denník SME

Kam s deťmi 

Časopis In.BA

Záhrada.sk 

Pamiatky a múzeá


Odborná pomoc a spolupráca

Pamiatkový úrad SR

Mestský ústav ochrany pamiatok


Finančná podpora podujatia

Ministerstvo kultúry SR 

Fond na podporu umenia


Partneri podujatia na miestnej úrovni

Cirkevné zbory ECAV

Vlastníci a správcovia záhrad

Miestne organizácie, ktoré sa podieľajú na príprave podujatia na miestnej úrovni