Kontakt

Kontakty na hlavných organizátorov podujatia:
 

Michaela Kubíková, Národný Trust n.o.
kubikova@nt.sk; 0907 296 724

 

Jana Fedurcová, Národný Trust n.o.
j.fedurcova@nt.sk 0914 171 856

 

Kontakt na PR Manažéra podujatia:

Katarína Víteková, Národný Trust n.o.
katarinavitekova@gmail.com; 0904 489 498

Kontakt na odborného garanta podujatia:

Ing. Tamara Reháčková, PhD.
t.rehackova@nextra.sk

 

Prevádzkovateľom stránky je nezisková organizácia Národný Trust n.o.

Národný Trust n.o.

Hlboká cesta 966/9, 811 04 Bratislava-Staré Mesto

IČO:42 000 408

DIČO:  2022279589 (nie sme platcami DPH)

Bankové spojenie-číslo účtu: 2627735579/1100     

 

Upozornenie:
Národný Trust n.o. si Vás dovoľuje upozorniť, že z podujatia budú vyhotovené zvukové a obrazové záznamy, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o podujatí. Účasťou na podujatí VOPZ udeľuje fyzická osoba súhlas so spracovávaním osobných údajov za účelom registrácie návštevníkov, vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí Národného Trustu n.o. výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácií o podujatí, v súlade s §12 ods., 3 zákona číslo 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Vašou účasťou na podujatí udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti Národný Trust n.o., IČO 42000408 (ďalej „Spoločnosť“), ako hlavnému organizátorovi podujatia, aby spracovávala Vaše osobné údaje, ktoré ste jej poskytli v knihách návštev a v registračnom formulári na jednotlivé aktivity podujatia.
Účastník podujatia berie na vedomie, že k jeho osobným údajom bude mať prístup vyššie uvedená Spoločnosť, jej zamestnanci a prípadne tiež tretie osoby– spracovatelia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR, a ktoré budú dostatočne chrániť práva a osobné údaje účastníka podujatia.
V prípade, že sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, môžete tak urobiť zaslaním správy na e-mail prevádzkovateľa nt@nt.sk.

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.