Prehľad podobných podujatí vo svete

Pri príprave prvého ročníka podujatia sme sa inšpirovali podujatím podobného charakteru s  názvom „Open Garden Squares Weekend“, ktoré od roku 1998 organizuje britská organizácia London Parks and Gardens Trust (http://www.londongardenstrust.org/). Podujatie má však dnes aj širší medzinárodný rozmer, keďže od roku 2018  vzniklo spoločné európske podujatie „Rendez-vous aux jardins“, ktorého  hlavným iniciátorom a koordinátorom  je Ministerstvo kultúry Francúzska v spolupráci so sieťou Rady Európy HEREIN in Gardens. Podujatie na Slovensku je súčasťou tejto medzinárodnej iniciatívy. Historické parky a záhrady zapojené do podujatia na Slovensku sú prezentované na spoločnej interaktívnej mape Európy, ktorú administruje a vedie  Ministerstvo kultúry Francúzskej republiky https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/ 

 

Stránka podujatia v Českej republike http:// www.vikendotevrenychzahrad.cz/

Stránka organizátora podujatia v Anglicku http://www.opensquares.org/.