Kto sme a o čo sa snažíme

Národný Trust n.o. sa od roku 1996 usiluje o záchranu a citlivé využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva našej krajiny.

V rokoch 2007, 2008 a  2011 až 2022 sme úspešne zrealizovali štrnásť ročníkov kultúrno-vzdelávacieho podujatia s názvom „Víkend historických parkov a záhrad Bratislavy“ od roku 2012 sa podujatie rozrástlo aj do iných miest a obcí na Slovensku pod upraveným názvom „Víkend otvorených parkov a záhrad“.

Pri príprave prvého ročníka podujatia sme sa inšpirovali podujatím podobného charakteru s názvom „Open Garden Squares Weekend“, ktoré od roku 1998 organizuje britská organizácia London Parks and Gardens Trust (http://www.londongardenstrust.org/).

Víkend otvorených parkov a záhrad je udalosťou, ktorá dáva ľuďom možnosť spoznať obľúbené miesta záhradného umenia našej republiky novým spôsobom či nahliadnuť do bežne neprístupných parkov a záhrad. Cieľom nášho kultúrno-výchovného podujatia je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty najmä historických parkov a záhrad verejnosti a cez pochopenie týchto hodnôt viesť ľudí k ich aktívnej ochrane.
Našim cieľom je prezentovať aj prácu ľudí, ktorí sa na tvorbe a údržbe parkov a záhrad Slovenska podieľali v minulosti ako aj tých, ktorí sa tomuto krásnemu umeniu venujú aj v dnešných dňoch.
Množstvo historických parkov a záhrad na Slovensku je síce prístupných verejnosti fyzicky, no väčšina z nich nie je verejnosti prístupná v zmysle duševnom. Na rozdiel od britských partnerov organizátori z Národného Trustu n.o. zapájajú do podujatia aj bežne prístupné lokality – ideu otvorenosti parkov a záhrad prezentujú najmä v zmysle vnímania a pochopenia historických súvislostí a všetkých významných hodnôt parkov a záhrad.
 

Výchovno-vzdelávací rozmer podujatia

Veríme, že pre ochranu hodnôt parkov a záhrad, ktoré sú obrovským potenciálom pre našu spoločnosť je dôležité ich poznanie a pochopenie. Z tohto dôvodu venujeme mimoriadnu pozornosť atraktívnemu a interaktívnemu spôsobu vzdelávania návštevníkov podujatia.

Ťažiskovou aktivitou v tomto smere je poskytovanie sprievodcovských služieb – osobnej formy interpretácie.

Našou snahou je, aby sa vo všetkých zapojených lokalitách návštevníci podujatia dozvedeli
hodnotné, nové, zaujímavé a pre nich zrozumiteľné a relevantné informácie o parkoch a záhradách Slovenska.

Víkend otvorených parkov a záhrad sa uskutočňuje začiatkom júna, kedy naplno vynikne kvitnúca bujná vegetácia.
Podujatie na Slovensku organizačne zabezpečuje Národný Trust n.o.  Do podujatia je každý rok zapojených množstvo partnerov (mestské a obecné samosprávy, odborné a výskumno-vedecké či vzdelávacie inštitúcie ako aj množstvo ďalších mimovládnych organizácií), bez ktorých by naše podujatie nebolo možné realizovať a im patrí naša vďaka.

V roku 2024 sa podujatie uskutoční v dňoch 31.mája - 2. júna 2024.

 

Národný Trust n.o. je nezisková organizácia, ktorej poslaním je ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska. Viac informácii o organizácii nájdete na stránke www.nt.sk

Štatút našej organizácie Statut Narodny Trust.pdf

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.