Kontakt

Kontakty na hlavných organizátorov podujatia:
 

Michaela Kubíková, Národný Trust n.o.
kubikova@nt.sk; 0907 296 724

Ivana Janská, Národný Trust n.o.
ivana.janska@nt.sk; 0904 638 158

Kontakt na PR Manažéra podujatia:

Katarína Víteková, Národný Trust n.o.
k.vitekova@nt.sk; 0904 489 498

Kontakt na koordinátorku dobrovoľníkov:

Gabriela Mihalovičová, Národný Trust n.o.
g.mihalovicova@nt.sk; 0903 422 800

Kontakt na odborného garanta podujatia:

 Ing. Tamara Reháčková, PhD.
t.rehackova@nextra.sk