Bývalá pálffyovská záhrada

Opis lokality

Dnes vo svojom pôvodnom rozsahu už nejestvujúci palácový komplex obklopený rozľahlou záhradou, ktorý bol známy ako pálffyovská záhradná rezidencia, bol v dobe svojho vzniku výnimočným stavebným počinom. Ak by sa zachoval dodnes, patril by k najvýznamnejším ranobarokovým príkladom svetskej architektúry nielen na Slovensku, ale vo všetkých krajinách, ktorým v minulosti vládli Habsburgovci.

Adresa:Zámocká č. 47, Bratislava
Mesto/obec:Bratislava
Kraj:Bratislavský

Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Nachádzali sa tu ovocné stromy ako jablone a hrušky a nechýbali ani citrusové stromčeky.

Zaujímavosť:Záhrada bola rozčlenená na niekoľko pravouhlých plôch , ktoré boli osadené vzácnymi rastlinami. V jednej časti záhrady, ako to napr. dokladá rytina z roku 1735 stála mohutná lipa, ktorá bola obstavaná drevenou konštrukciou pripomínajúcou lešenie (7 poschodovej pospájanej rebríkmi), po ktorej sa dalo dostať vysoko ku stromu. Takto si návštevníci záhrady mohli vychutnávať v čase kvitnutia vôňu lipových kvetov a spev vtákov. Na najvyššom podlaží sa nachádzal altánok, z ktorého sa návštevníci mohli kochať pohľadom na okolie
História:Palác nechal pre seba vybudovať gróf Pavol Pálffy (1592 – 1653), jeden z najvplyvnejších uhorských aristokratov prvej polovice 17. storočia. Budovanie bratislavského sídla Pavla Pálffyho bolo odrazom postavenia pálffyovského rodu v Bratislavskej stolici. Pavol počas svojho života vybudoval obrovské domínium, ktoré mu umožnilo z vlastných prostriedkov dotovať prestavbu Bratislavského hradu, ktorou ho poveril uhorský snem a cisár Ferdinand II. Súbežne s touto stavebnou akciou, na ktorej sa podieľali významní cisárski architekti, stavitelia a umelci, Pavol budoval aj svoj palác v Podhradí. Práce na jeho výzdobe vykonávali tí istí umelci, ktorých Pavol Pálffy angažoval na výzdobu komnát Bratislavského hradu. Až po dokončení svojho paláca Pavol dosiahol najvyššie krajinské úrady a už ako uhorský palatín palác využíval ako svoje hlavné sídlo v meste. Najväčšia sláva výnimočného paláca však končí smrťou svojho stavebníka. Súčasníci Pavla Pálffyho obdivovali nielen architektúru tejto skvostnej budovy stojacej mimo mestských hradieb, ale aj k nej priľahlú záhradu (zaujímavé je, že sa oženil pomerne neskoro. Mal 37 rokov, keď si zobral svoju druhostupňovú sesternicu z bohatého tirolského rodu. Dlhých dvanásť rokov nemali spolu deti. Na tú dobu to bolo absolútne nezvyčajné.) Pálffyho záhrada, pôvodne renesančná záhrada, ktoré je zachytená aj na medirytine J. Ledentnaua z roku 1663 zmenila počas 18. storočia svoju podobu na barokovú. Neskôr ako dokazuje napr. Marquartov plán Bratislavy z roku 1765, rozprestierala sa medzi dnešnými ulicami Zámockou, Zochovou,
Otváracie hodiny:1.6.2019 - sobota - 10:00 - 18:00 hod 2.6.2019 - nedeľa - 10:00 - 18:00 hod
Služby: Parkovisko, WC,
Vlastník:súkromný vlastník

Program počas podujatia

1.6.2019 (sobota) 10:00 - 18:00 Lektorované prehliadky záhrady

2.6.2019 (nedeľa) 10:00 -- 18:00 Lektorované prehliadky záhrady