Partneri podujatia

Podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad by nebolo možné realizovať bez účasti a pomoci množstva partnerov na miestnej, regionálnej či celoslovenskej úrovni.  Aj touto cestou im za ich pomoc a účasť ďakujeme ! V roku 2018 to boli nasledovní partneri:


Generálni partneri podujatia Slovensko

Ministerstvo kultúry SR  – podujatie sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR

Ministerstvo životného prostredia SR – podujatie sa koná pod záštitou ministra životného prostredia SR


Generálny partner podujatia Bratislava

Hlavné mesto SR Bratislava – podujatie sa koná pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy


Hlavní partneri podujatia

Slovensko

ISA Slovensko

Bratislava

Kancelária Národnej rady SR

MČ BA Staré mesto

Rotaract Club Bratislava


Mediálni partneri podujatia Slovensko

RTVS

TASR

Časopis Záhradkár

Online magazín Chovateľ a hospodár

Denník SME

Kam s deťmi http://kamsdetmi.sk/

Magazín Ekobývanie


Mediálni partneri na miestnej úrovni

Časopis In.BA


Odborná pomoc a spolupráca

Pamiatkový úrad SR

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu


Finančná podpora podujatia

Ministerstvo kultúry SR

Bratislavský samosprávny kraj

ARS Bratislavensis

COVESTRO s.r.o.


Nefinančná podpora podujatia

Bratislavské dobrovoľnícke centrum


Partneri podujatia na miestnej úrovni

Turizmus regiónu Bratislava

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Cirkevné zbory ECAV

Rotaract Club Bratislava

Vlastníci a správcovia záhrad

Miestne organizácie, ktoré sa podieľajú na príprave podujatia na miestnej úrovni