Program podujatia

Našim zámerom je podporiť organizovanie aktivít, ktoré sa svojim charakterom a formou hodia do prostredia parkov a záhrad. Chceme poukázať na možnosti citlivého spôsobu využívania parkov a záhrad na Slovensku. Na niektorých lokalitách bude vhodné vzhľadom k ich rozmeru, špeciálnym bezpečnostným opatreniam či forme vlastníctva možné len samotné „otvorenie“ resp. poskytnutie sprievodného slova a informačného textu.
 

Program podujatia VOPZ 2018 v Bratislave

Tu si môžete stiahnuť programový bulletin pre podujatie VOPZ 2018 v Bratislave:


Program a popis všetkých zapojených parkov a záhrad nájdete aj na našej webovej stránke http://vopz.sk/zahrady-parky/