Program podujatia

Našim zámerom je podporiť organizovanie aktivít, ktoré sa svojim charakterom a formou hodia do prostredia parkov a záhrad. Chceme poukázať na možnosti citlivého spôsobu využívania parkov a záhrad na Slovensku. Na niektorých lokalitách bude vhodné vzhľadom k ich rozmeru, špeciálnym bezpečnostným opatreniam či forme vlastníctva možné len samotné „otvorenie“ resp. poskytnutie sprievodného slova a informačného textu.
 


Program a popis všetkých zapojených parkov a záhrad nájdete v časti http://www.vopz.sk/zahrady-a-parky Jednotlivé parky a záhrady s pripraveným programom pridávame na stránku postupne. Finálny program podujatia bude k dispozícii začiatkom mája 2019.