Z minulých ročníkov

Národný Trust n.o. v spolupráci s mnohými partnermi a najmä s pomocou veľkého počtu dobrovoľníkov od študentov po dôchodcov doteraz pripravil deväť ročníkov podujatia.
 

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

 

Rok 2017


Víkend otvorených parkov a záhrad v Bratislave


Víkend otvorených parkov a záhrad v mimobratislavských lokalitách

 

ROK 2018

Víkend otvorených parkov a záhrad v Bratislave

Víkend otvorených parkov a záhrad v mimobratislavských lokalitách