Víkend otvorených parkov a záhrad

Milí priaznivci parkov a záhrad,

počas pandémie sa ukázalo, aký veľký význam má možnosť krátkodobej rekreácie obyvateľov miest  v parkoch a záhradách. Pre mnohých obyvateľov miest, ktorí nemajú vlastné záhrady sú verejne prístupné zelené lokality jedinou alternatívou. Zelená infraštruktúra v mestách a obciach vytvára vhodné priestory pre sociálnu interakciu obyvateľov a zlepšuje fyzické a duševné zdravie ľudí.

Pandémia núti politikov uznať hodnoty parkov a záhrad a prehodnocovať dekády šetrenia na ich údržbe – na obnove ich kultúrnych a prírodných hodnôt.

Aj XIII. ročník nášho podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad Vám chce priblížiť krásu a zdôrazňovať význam  našich parkov a záhrad.

Pre návštevníkov  sú opäť pripravené lektorované prehliadky mnohých známych i menej známych lokalít. Stále väčšiemu záujmu sa tešia tematické prehliadky viacerých záhrad s profesionálnymi sprievodcami.  Súčasťou programu v mnohých záhradách bude aj pestrý sprievodný program, ktorého prehľad Vám prinášame v časti program https://www.vopz.sk/zahrady-a-parky. 

Za organizátorov podujatia sa na stretnutie s Vami teší

Michaela Kubíková
Národný Trust n.o.

 

Podujatie sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR p. Natálie Milanovej, ministra životného prostredia SR p. Jána Budaja a primátora Hl. mesta SR Bratislavy p. Matúša Valla. Podujatie je súčasťou Bratislavských metských dní 2021.

 

Programový bulletin VOPZ pre Bratislavu nájdete na tomto linku: https://www.vopz.sk/user_files/VOPZ_bulletin_2021 o2.pdf