Víkend otvorených parkov a záhrad

Milí priatelia parkov a záhrad,

v čase prísnych hygienických opatrení bude prebiehať v dňoch 9.-11.10.2020 netradičná jesenná edícia kultúrno-vzdelávacieho podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad.

Úloha parkov a záhrad  je dôležitá nielen pre zachovanie biodiverzity a ich kultúrneho a prírodného dedičstva. V dnešných dňoch (klimatické zmeny, pandémia COVID 19) sa čoraz viac do popredia dostávajú ich zdravotné, hygienické a rekreačné funkcie s priaznivým vplyvom na naše fyzické i duševné zdravie. Práve tieto hodnoty parkov a záhrad, ktoré nám môžu pomôcť prekonať aj toto náročné obdobie chcú organizátori podujatia zdôrazniť.

V rámci VOPZ 2020 budú predstavené mnohé verejné i súkromné parky, záhrady, ovocné sady, ukážkové prírodné záhrady, arboréta alebo botanické záhrady, ktoré sú niečím zaujímavé – svojou históriou, nevšedným príbehom, záhradným dizajnom, ekologickým prístupom či zbierkou rozmanitej zelene.

Tento rok sa do podujatia zapojilo vyše 60  lokalít z celého Slovenska. Organizátori podujatia rešpektujú obavy mnohých vlastníkov a správcov jednotlivých lokalít ale aj návštevníkov, a preto sa viaceré lokality predstavia len formou  ONLINE prezentácií cez hlavné stránky podujatia. Takto z pohodlia domova budú mať návštevníci možnosť nazrieť do mnohých krásnych lokalít a dozvedieť sa niečo nové.

Počas XII. ročníka podujatia v Bratislave budú pre návštevníkov sprístupnené viaceré zelené lokality. Prvý raz sa verejnosti predstaví záhrada pri Slovenskej katolíckej charite, ako aj citlivo zrekonštruovaná záhrada Domu Albrechtovcov.  Pre  náročnejších návštevníkov v Bratislave sú pripravené aj špeciálne tématické okruhy s odbornými sprievodcami. Otvorená bude aj Kochova záhrada, bývalá Pálffyho záhrada na Zámockej či lokalita Jurajov dvor.

V roku 2020 sa do podujatia na Slovensku prvý raz zapája SNG Kaštieľ Strážky, so svojim starostlivo udržiavaným anglickým parkom, v Trenčíne záhrada Centra pre rodinu, či Botanická záhrada pri UPJŠ v Košiciach, ktorá tento rok oslavuje 70. výročie od svojho vzniku.

V spolupráci s organizáciou arboristov na Slovensku (ISA Slovensko) budú v mnohých vybratých lokalitách na Slovensku sponzorsky ošetrené stromy. 

Na stránke podujatia www.vopz.sk nájdete zoznam lokalít, ktoré môžete v rámci Víkendu navštíviť a tiež upozornenie, ak sa treba na návštevu prihlásiť vopred alebo či je lokalita prezentované v podujatí len ONLINE formou.

Organizátori podujatia aj touto cestou apeľujú na návštevníkov, aby dodržiavali všetky nariadené opatrenia, vstupovali na jednotlivé lokality s prekrytými hornými dýchacími cestami, dezinfikovali si ruky a dodržiavali povolené množstvá ľudí či rozostupy. „Veríme, že každý z nás bude zodpovedný nielen voči sebe ale aj voči svojmu okoliu, aby sme si všetci mohli vychutnať netradičnú jesennú atmosféru našich parkov a záhrad“ dodáva Katarína Víteková z Národného Trustu n.o.

Podujatie sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR p. Natálie Milanovej, ministra životného prostredia  p. Jána Budaja a v Bratislave aj pod záštitou primátora Hlavného mesta Bratislavy p. Matúša Valla.

Na tomto linku nájdete pripravovaný program v jednotlivých parkoch a záhradách na Slovensku https://www.vopz.sk/zahrady-a-parky

Tématické prehliadky s odbornými sprievodcami nájdete tu https://www.vopz.sk/tematicke-prehliadky-s-odbornym-sprievodcom

Podujatie je súčasťou medzinárodnej iniciatívy venovanej najmä historickým parkom a záhradám, do ktorej sa zapájajú mnohé krajiny z celej Európy.

Témou ročníka je "Odovzdávanie vedomostí".  Táto téma obsahuje mnoho konceptov: odovzdávanie záhradníckych vedomostí z generácie na generáciu;  medzinárodný prenos vedomostí z jedného miesta na iné; prenos vedomostí prostredníctvom sietí odborníkov (krajinárske, záhradnícke či botanické spoločnosti atď.); prenos vedomostí v procese formálneho vzdelávania (školy venujúce sa záhradnej a krajinnej tvorbe či sadovníctvu); prenos vedomostí prostredníctvom osobnej i neosobnej formy interpretácie resp. skúseností z prvej ruky (komentované prehliadky parkov a záhrad, interpretačné panely, živé ukážky či umelecké formy interpretácie); prenos vedomostí cez knihy, digitálne, fotografické a archívne materiály atď.

Tešíme sa na stretnutia s Vami v jedinečnom prostredí našich parkov a záhrad!

Za organizátorov podujatia

Mgr. Michaela Kubíková
Národný Trust n.o.