Víkend otvorených parkov a záhrad

Milí priatelia parkov a záhrad,

vzhľadom k súčasnej situácii ohľadom COVID 19 sme sa výnimočne rozhodli posunúť termín tradičného júnového podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad na mesiac október. Podujatie sa uskutoční v dňoch 9.-11.10.2020. Veríme, že aj jesenné farby, vône a chute našich záhrad budú pre Vás veľkým lákadlom a poskytnú Vám možnosť nových pohľadov na naše zelené dedičstvo. 

Cieľom podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad je netradičným a atraktívnym spôsobom prezentovať pamiatky záhradnej a krajinnej tvorby a zapájať ľudí do aktívnej obnovy a ochrany ich hodnôt.

 

Na tomto linku nájdete pripravovaný program v jednotlivých parkoch a záhradách na Slovensku https://www.vopz.sk/zahrady-a-parky

 

Podujatie je súčasťou medzinárodnej iniciatívy venovanej najmä historickým parkom a záhradám, do ktorej sa zapájajú mnohé krajiny z celej Európy.

 

Témou ďalšieho ročníka bude "Odovzdávanie vedomostí".  Táto téma obsahuje mnoho konceptov: odovzdávanie záhradníckych vedomostí z generácie na generáciu;  medzinárodný prenos vedomostí z jedného miesta na iné; prenos vedomostí prostredníctvom sietí odborníkov (krajinárske, záhradnícke či botanické spoločnosti atď.); prenos vedomostí v procese formálneho vzdelávania (školy venujúce sa záhradnej a krajinnej tvorbe či sadovníctvu); prenos vedomostí prostredníctvom osobnej i neosobnej formy interpretácie resp. skúseností z prvej ruky (komentované prehliadky parkov a záhrad, interpretačné panely, živé ukážky či umelecké formy interpretácie); prenos vedomostí cez knihy, digitálne, fotografické a archívne materiály atď.

 

V prípade, že máte záujem zapojiť sa do nášho podujatia inou formou - ako partner, podporovateľ či dobrovoľník, kontaktujte nás na adrese nt@nt.sk. Ďakujeme!

 

Tešíme sa na stretnutia s Vami v jedinečnom prostredí našich parkov a záhrad!

 

Za organizátorov podujatia

Mgr. Michaela Kubíková
Národný Trust n.o.