Víkend otvorených parkov a záhrad

Milí priaznivci parkov a záhrad,

počas pandémie sa ukázalo, aký veľký význam má možnosť krátkodobej rekreácie obyvateľov miest  v parkoch a záhradách. Pre mnohých obyvateľov miest, ktorí nemajú vlastné záhrady sú verejne prístupné zelené lokality jedinou alternatívou. Zelená infraštruktúra v mestách a obciach vytvára vhodné priestory pre sociálnu interakciu obyvateľov a zlepšuje fyzické a duševné zdravie ľudí.

Pandémia núti politikov uznať hodnoty parkov a záhrad a prehodnocovať dekády šetrenia na ich údržbe – na obnove ich kultúrnych a prírodných hodnôt.

Aj XIII. ročník nášho podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad Vám chce priblížiť krásu a zdôrazňovať význam  našich parkov a záhrad.

Pre návštevníkov  sú opäť pripravené lektorované prehliadky mnohých známych i menej známych lokalít. Stále väčšiemu záujmu sa tešia tematické prehliadky viacerých záhrad s profesionálnymi sprievodcami.  Súčasťou programu v mnohých záhradách bude aj pestrý sprievodný program, ktorého prehľad Vám prinášame v časti program https://www.vopz.sk/zahrady-a-parky. 

Za organizátorov podujatia sa na stretnutie s Vami teší

Michaela Kubíková
Národný Trust n.o.

 

Podujatie sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR p. Natálie Milanovej, ministra životného prostredia SR p. Jána Budaja a primátora Hl. mesta SR Bratislavy p. Matúša Valla. Podujatie je súčasťou Bratislavských metských dní 2021.

 

Programový bulletin VOPZ pre Bratislavu nájdete na tomto linku: https://www.vopz.sk/user_files/VOPZ_bulletin_2021 o2.pdf

 

UPOZORNENIE:

Žiadame všetkých návštevníkov podujatia, aby dodržiavli aktuálne protiepidemiologické opatrenia!
Počas celého podujatia odporúčame nosiť rúško či obdobnú ochranu horných dýchacích ciest. Organizátor má právo nevpustiť do priestoru podujatia návštevníka s telesnou teplotou vyššou ako 37,2°C, či z kapacitných dôvodov. Na podujatí platí zákaz podávania si rúk a návštevník je povinný si pri vstupe ruky vydezinfikovať. Prosíme vás o ohľaduplnosť a zodpovednosť - ak sa necítite dobre, zostaňte doma. Ak vykazujete príznaky akútneho respiračného ochorenia (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla...) ste povinný zostať v domácej izolácii.

Tiež prosíme všetkých správcov lokalít, aby dodržiavali pokyny Úradu vrejného zdravotníctva! 

Aktuálne optrenia nájdete na nasledujúcom linku:: https://korona.gov.sk/prevadzky-sluzby-a-hromadne-podujatia/

Nezisková organizácia Národný Trust n.o. NEPREBERÁ žiadnu zodpovednosť za nedodržiavanie  opatrení na jednotlivých lokalitách !

Národný Trust n.o. si Vás dovoľuje upozorniť, že z podujatia budú vyhotovené zvukové a obrazové záznamy, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o podujatí. Zároveň prebieha povinná registrácia účastníkov na jednotlivých lokalitách z dôvodu aktuálne platných pandemických opatrení.  Účasťou na podujatí VOPZ udeľuje fyzická osoba súhlas so spracovávaním osobných údajov za účelom registrácie návštevníkov, vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí Národného Trustu n.o. výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácií o podujatí, v súlade s §12 ods., 3 zákona číslo 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Vašou účasťou na podujatí udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti Národný Trust n.o., IČO 42000408 (ďalej „Spoločnosť“), ako hlavnému organizátorovi podujatia, aby spracovávala Vaše osobné údaje, ktoré ste jej poskytli v knihách návštev a v registračnom formulári na jednotlivé aktivity podujatia.

Účastník podujatia berie na vedomie, že k jeho osobným údajom bude mať prístup vyššie uvedená Spoločnosť, jej zamestnanci a prípadne tiež tretie osoby– spracovatelia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR, a ktoré budú dostatočne chrániť práva a osobné údaje účastníka podujatia.

V prípade, že sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, môžete tak urobiť zaslaním správy na e-mail organizátora nt@nt.sk