Malý park Stupava

Opis lokality

Malý park v Stupave je umiestnený situovaný v centrálnej oddychovej zóne a je evidovaný ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka. Je súčasťou parkového a záhradného komplexu v blízkosti kaštieľa, aktuálne v jeho priestoroch pôsobí Ekocentrum Stupava. V roku 2022 bola ukončená rekonštrukcia historickej budovy a skleníkov, vybudovaná komunitná a senzorická záhrada a nechýba ani náučný chodník.

Adresa:Hlavná 9C
Mesto/obec:Stupava
Kraj:Bratislavský

Rozloha:16 800 m2
Nadmorská výška:180
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:V druhovom zložení dominujú jasene štíhle (Fraxinus excelsior), niektoré z nich sú výrazne mohutné jedince. Zaujímavá je borovica čierna (Pinus nigra) na okraji hustého lesného porastu a smrek obyčajný (Picea abies) ako solitér v otvorenej ploche pred skleníkom. Mohutný smrek obyčajný (Picea abies) sa nachádza pri mostíku v severovýchodnej časti a tis obyčajný robí dôstojného spoločníka budove ekocentra hneď pri vchode.

Zaujímavosť:Historická budova domu záhradníka a priľahlé skleníky so svojou históriou.
História:Jeho súčasný vzhľad sa ustálil v druhej polovici 19. storočia, predtým však prešiel niekoľkými vývojovými etapami. Vznik záhrady v Stupave je evidovaný v období na prelome 17. a 18. storočia. V tom čase, s pominutím tureckej hrozby a skončením protihabsburských povstaní, aj opevnenie stupavského kaštieľa stratilo svoje opodstatnenie a pri úprave jeho okolia vstúpil do popredia dekoračný účel. Kaštieľ dal v prvej polovici 17. storočia postaviť Pavol IV. Pálffy (1590 - 1653), nadväzovala na neho baroková záhrada. Mala tvar lichobežníka, nechýbali chodníky, upravené koryto potoka či časti so sadovníckymi úpravami. Trasy chodníkov boli zvýraznené stromoradím, doplnenými strihanými živými plotmi. Živý plot tvoril aj ústredný motív ďalšej časti, dnešného Malého parku, kde vymedzoval intímne oddychové zóny doplnené kvetinovými záhonmi. Z jednej časti záhrady do druhej sa prechádzalo cez tri mostíky, dnes tomuto účelu slúžia dva drevené mostíky. Barokovú záhradu koncom 18. storočia nahradil anglický park. Ten, najmä v jeho okrasnej časti, dopĺňali aj prvky drobnej architektúry. Pri byte záhradníka, ktorého poloha sa od 18. storočia nezmenila, bol vybudovaný skleník. Na mape z roku 1895 je zachytený v prvej vývojovej etape. keď ho tvorila dvojica presklených krídel spojených murovaným jadrom. Neskôr k nim pribudla kotolňa a ďalšie krídlo, zvierajúce s pôvodnými tupý uhol. V hornej časti mali vykurovacie potrubie. Ich vznik tiež spadá do 20. storočia. Skleník slúžil na uskladnenie subtropických a tropických druhov rastlín v nepriaznivých podmienkach.
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Silvia Blahútová Nagyová
Vlastník:Mesto Stupava
Web:https://www.facebook.com/ekocentrumstupava
Email:silvia.nagyova@stupava.sk
Telefón:0917 760 559

Program počas podujatia

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.