Park rodín Tvrdošovce POZOR!!! Podujatie sa uskutoční 9.júna 2024

Opis lokality

Park rodín v Tvrdošovciach je prvým komunitným parkom v obci. Angažovaní miestni dobrovoľníci premenili v roku 2020 dlhodobo zanedbávanú plochu v areáli miestnej materskej školy na park. Dobrovoľníctvo v tomto území má svoju históriu a tradíciu, keďže aj samotná materská škola bola vybudovaná v prvej polovici 80. rokov 20. storočia v rámci Akcií Z. Miestny krajinný architekt Attila Tóth navrhol v roku 2020 koncepciu a kompozíciu parku. Na trávnatej ploche, ktorá 35 rokov ležala ladom, bolo v roku 2020 vysadených prvých 30 stromov, a to najmä dreviny domácej dendroflóry a potenciálnej prirodzenej vegetácie, ktorou sú jaseňovo-brestovo-dubové lesy tvrdého luhu. Park sa odvtedy neustále rozvíja a zveľaďuje spoločným úsilím dobrovoľníkov, za pomoci miestnych organizácií a obce, z grantových financií, darov a podpory miestnych obyvateľov. Spoločne sadíme, polievame, mulčujeme výsadby drevín a bylín. Na mulčovanie používame štiepku z lokálnych zdrojov. Údržba parku je ekologická, nepoužívame herbicídy ani pesticídy. Za uplynulé roky boli vysadené nové stromy a kry, založené trvalkové záhony a osadené lavičky a rôzne prvky podporujúce lokálnu biodiverzitu, ako napríklad búdky, krmítka a napájadlá pre vtáky, hmyzí hotel, kvetinová lúka a iné. Oživili sme nefunkčnú studňu a zbierame aj zrážkovú vodu na polievanie. Park zdobia diela miestnych remeselníkov. V roku 2021 sme vysadili veľké množstvo darovaných cibúľ narcisov a iných jarných kvetín. Venujeme sa osvete formou kultúrnych podujatí, komentovaných prechádzok a cyklotúr. V našom parku radi privítame všetkých záujemcov o prírodu a dobrovoľníctvo.

Adresa:Hlboká ulica
Mesto/obec:Tvrdošovce
Kraj:Nitriansky

Rozloha:5 000 m2
Nadmorská výška:119
Druh:komunitná záhrada
Rastlinné druhy:V Parku rodín sa nachádza množstvo zaujímavých rastlinných druhov. Z domácich druhov drevín tu nájdete lipu malolistú, lipu veľkolistú, javor poľný, javor mliečny, dub letný, dub uhorský, jaseň štíhly, brest hrabolistý, brest väzový, jelšu lepkavú, jelšu sivú, vŕbu obyčajnú, borovicu lesnú a iné. Domáce druhy drevín sú doplnené o ďalšie zaujímavé druhy drevín ako napríklad dub červený, dub močiarny, platan javorolistý, červenolistý javor mliečny, ambrovník styraxový, ako aj ovocné dreviny. Park zdobí taktiež veľké množstvo jarných cibuľovín a okrasných trvaliek.

Zaujímavosť:Zaujímavosťou parku je, že vzniká zdola hore, z obmedzených finančných prostriedkov, rukami dobrovoľníkov. Zaujímavými prvkami sú diela miestnych remeselníkov - originálne drevené vtáčie krmítko, hmyzí hotel či rezbárske diela s názvom parku a vyobrazením listov drevín, ktoré sa v parku nachádzajú.
História:Na území dnešného Parku rodín sa kedysi nachádzal obecný bitúnok, neskôr futbalové ihrisko a v rokoch 1979-1985 tu v rámci Akcií Z bola vybudovaná materská škola. V roku 2019 sa zrodila myšlienka založiť na nevyužívanej trávnatej ploche o rozlohe približne 5 000 m2 komunitný park. V roku 2020 bola vypracovaná krajinno-architektonická štúdia a vysadené prvé stromy. Od roku 2020 sa park kontinuálne budujú a zveľaďujú miestni dobrovoľníci.
Otváracie hodiny:Nedeľa 9.6.2024
Vstupné:Vstup je bezplatný s možnosťou dobrovoľného príspevku na činnosť OZ ViZia.
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:doc. Ing. Attila Tóth, PhD., predseda OZ ViZia
Vlastník:Obec Tvrdošovce / OZ ViZia
Web:https://www.facebook.com/profile.php?id=100070177753302
Email:oz.vizia@gmail.com
Telefón:0908135972

English summary:The Park of Families is a local community park in Tvrdošovce, situated in south-western Slovakia. It was established in 2020 and has been managed by local volunteers associated within and around the civic association ViZia - Rural Green Infrastructure founded in 2020. There are many interesting domestic and introduced plant species and unique works of local craftsmen. During the Weekend of Open Parks and Gardens, there will be cultural and sport activities and programmes both for young and elderly, including horse riding, picnic and guided walks in the park.

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.