Rómerov dom - HLAVNÝ INFOPULT K PODUJATIU

Opis lokality

Renesančný meštiansky dom zo 16. storočia, ktorého obnovu realizuje hlavný organizátor podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad - nezisková mimovládna organizácia Národný Trust n.o. V objekte bude vytvorený aj priestor na stretávanie sa záujemcov o problematiku parkov a záhrad na Slovensku.

Adresa:Zámočnícka 10
Mesto/obec:Bratislava
Kraj:Bratislavský

Druh:iná
Rastlinné druhy:V minulosti boli na dvore objektu umiestnené okrem iného aj drevené sudy s oleandrami.

Zaujímavosť:Rodný dom F.F. Rómera. Krásne zachované pivničné priestory a unikátny nákladný vikier na streche objektu.
História:V dome na Zámočníckej 10 sa 12. apríla 1815 narodil František Rómer – vedec, polyhistor uznávaný doma i v zahraničí. Bol to vysokoškolský pedagóg, rímskokatolícky kňaz a cirkevný hodnostár, ktorý sa do uhorskej, a teda tým aj slovenskej a maďarskej histórie a vedy natrvalo zapísal najmä ako archeológ, historik a prírodovedec. Uznávaný vedec zanechal nezmazateľnú stopu vo viacerých oblastiach vedeckého a kultúrneho života Slovenska. Skúmal flóru Bratislavy a jej okolia a v petržalskom parku založil malú botanickú záhradu. V súčasnosti je objet Rómerovho domu vlastníctvom dvoch evanjelických cirkevných zborov, ktoré ho v roku 2014 dali do dlhodobého prenájmu mimovládnej organizácií, pôsobiacej v oblasti ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva - Národnému Trustu n.o. Projekt obnovy Rómerovho domu Národného Trustu n.o. a jeho partnerov (Nadácie pre záchranu kultúrneho dedičstva, Obnovy s.r.o. , pána Viktora Novanského a pani Tomoko Mizuyori ) má za cieľ obnoviť pamiatku spôsobom, aby rešpektovala svoje historické prostredie, architektonické, umelecké a ďalšie hodnoty. Partneri projektu plánujú objekt interpretovať a prezentovať ako významnú súčasť kultúrneho a stavebného dedičstva Bratislavy so zameraním sa na osobnosť Floriána Františka Rómera a svojimi aktivitami chcú nepriamo nadviazať na dielo a odkaz tohto významného človeka, ktorý v oblasti ochrany pamiatok, histórie, umenia či archeológie a prírodovedy svojim progresívnym myslením často predstihol svoju dobu.. Národný Trust n.o. iniciátorom a hlavný organizátor podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad pozýva návštevníkov VOPZ na návštevu uvedených priestorov, ktorú budú okrem iného slúžiť aj na pravidelné stretávanie sa záujemcov o problematiku ochrany, obnovy a zmysluplného využívania parkov a záhrad na Slovensku.
Otváracie hodiny:26.6.2021 - sobota - 10:00 - 17:00 hod 27.6.2021 - nedeľa - 10:00 - 17:00 hod
Vstupné:Dobrovoľné vstupné
Služby: Vstup so psom, WC, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Katarína Víteková
Vlastník:Národný Trust n.o.
Web:www.nt.sk
Email:k.vitekova@nt.sk
Telefón:0907296724

English summary:Zámočnícka Street is one of the oldest medieval streets of Bratislava. The street name is derived from the artisans - locksmiths who lived here in the 15th century. The townhouse on Zámočnícka 10 was built in the 16th century in the Renaissance style, later expanded in Baroque style. In 19th century the façade was restyled in classical order and corridor gallery was added to the courtyard façade. The house was used for living, except the ground floor which was adapted for commercial purposes. Later the façade was restored to its original form with the corners of buildings emphasised by rusticated painted quoins. The House is known as a birthplace of Florián František Rómer (1815 Bratislava – 1889 Oradea, Romania) – a noted archaeologist, historian, scientist, university professor and church dignitary. He was professor at the Academy in Bratislava and Budapest, he also worked as a curator at Hungarian National Museum. He was one of the founders of modern Hungarian archaeology and founding member of the Hungarian Historical Society. Currently, Rómer’s house is owned by two evangelic church choirs who, in 2014, rented it for a longer period of time to the National Trust of Slovakia - the main organizer or Open Parks and Gardens Weekend. The main mission of NTS is protection and sustainable use of cultural and natural heritage of Slovakia. NTS together with its partners would llike to renovate this sight in a way which would respect its historical integrity, architectural, artistic and other values. With regards to the character of the house the partners have chosen a programme of gradual renovation to achieve a successful renessaince of the burgher house where the famous Kingdom of Hungary archeologist, historian and nature scientist Florián F. Rómer was born. Our aim is to make the building and its selected rooms open to the public and visitors to Bratislava. In one part, an exhibition is planned dedicated to F.F. Rómer. There will also be The Centre of Help to the Owners of Historical objects and Localities and also the Centre of Garden Culture,. There is already a cozy café Prešporák and later we plan to open a small restaurant with local gastronomy. The yard is used as external café seating and at the same time, for cultural events, concerts, readings, lectures. Young artists can display their work here. The smaller area next to the main entrance is planned to have a local shop, minigallery or something similar.

Program počas podujatia

26.6. až  27.6.2021

Hlavný infopult k podujatiu VOPZ 2021.