Lisztova záhrada

Opis lokality

Nachádza sa pri neskoro barokovom paláci kniežaťa Leopolda de Pauli, správcu kráľovských majetkov. Tento palác bol postavený v rokoch 1775-76 na mieste staršieho kráľovského domu. Je to jediný palác okrem prepoštského paláca na Kapitulskej ulici, ktorý mal v 18. storočí pravidelné nádvorie a priľahlú väčšiu záhradu. V tom čase v záhrade vybudovali barokovú prízemnú budovu tzv. Hudobný pavilón, v ktorom usporadúvali koncerty a záhradné slávnosti. Záhrada je rekonštruovaná v abstraktnom geometrickom náznaku pôvodnej barokovej symetrickej kompozície, ktorej podoba sa detailnejšie nezachovala.

Adresa:Klariská 1, Bratislava
Mesto/obec:Bratislava
Kraj:Bratislavský

Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Monumentálny pagaštan konský.

Zaujímavosť:Krásny výhľad na Bratislavský hrad.
História:Záhrada pri neskorobarokovom paláci kniežaťa Leopolda de Pauli reprezentuje významný prírodný priestor, ktorý sa zachoval ako zvyšok tzv. kráľovskej záhrady z 15. storočia. Palác kniežaťa de Pauli bol postavený v rokoch 1775 -1776 pre hlavného správcu cisárskych majetkov na bývalom kráľovskom pozemku. Realizátorom stavby bol architekt F.K. Rȍmisch, postupujúci pravdepodobne podľa plánov F. A. Hillebrandta. Tento palác mal ako jediný v 18. Storočí, okrem prepoštského paláca na Kapitulskej ul. , pravidelné nádvorie a väčšiu záhradu. V tom období v nej vybudovali prízemnú budovu, nazývanú hudobný pavilón, o ktorom sa nesprávne traduje, že v ňom koncertoval Franz Liszt. V rokoch 1960 až 1969 bol palác adaptovaný pre potreby Univerzitnej knižnice. Vývoj záhrady dnes môžeme dobre sledovať na troch mapových podkladoch z 18. a 19. storočia.
Otváracie hodiny:10.9.2020 - sobota - 10:00 - 16:00 hod 11.9.2020 - nedeĺa - 10:00 - 16:00 hod
Vstupné:Dobrovoľné vstupné
Služby: WC,
Zodpovedná osoba:Michaela Kubíková
Vlastník:Univerzitná knižnica v Bratislave
Email:kubikova@nt.sk
Telefón:0907296724

Program počas podujatia

Sobota 10.10.2020 10:00 – 16:00 – lektorované prehliadky záhrady so sprievodcami

Nedeľa 11.10.2020 10:00 – 16:00 – lektorované prehliadky záhrady so sprievodcami