Lisztova záhrada

Opis lokality

Nachádza sa pri neskoro barokovom paláci kniežaťa Leopolda de Pauli, správcu kráľovských majetkov. Tento palác bol postavený v rokoch 1775-76 na mieste staršieho kráľovského domu. Je to jediný palác okrem prepoštského paláca na Kapitulskej ulici, ktorý mal v 18. storočí pravidelné nádvorie a priľahlú väčšiu záhradu. V tom čase v záhrade vybudovali barokovú prízemnú budovu tzv. Hudobný pavilón, v ktorom usporadúvali koncerty a záhradné slávnosti. Záhrada je rekonštruovaná v abstraktnom geometrickom náznaku pôvodnej barokovej symetrickej kompozície, ktorej podoba sa detailnejšie nezachovala.

Adresa:Klariská 1, Bratislava
Mesto/obec:Bratislava
Kraj:Bratislavský

Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Monumentálny pagaštan konský.

Zaujímavosť:Krásny výhľad na Bratislavský hrad.
História:Záhrada pri neskorobarokovom paláci kniežaťa Leopolda de Pauli reprezentuje významný prírodný priestor, ktorý sa zachoval ako zvyšok tzv. kráľovskej záhrady z 15. storočia. Palác kniežaťa de Pauli bol postavený v rokoch 1775 -1776 pre hlavného správcu cisárskych majetkov na bývalom kráľovskom pozemku. Realizátorom stavby bol architekt F.K. Rȍmisch, postupujúci pravdepodobne podľa plánov F. A. Hillebrandta. Tento palác mal ako jediný v 18. Storočí, okrem prepoštského paláca na Kapitulskej ul. , pravidelné nádvorie a väčšiu záhradu. V tom období v nej vybudovali prízemnú budovu, nazývanú hudobný pavilón, o ktorom sa nesprávne traduje, že v ňom koncertoval Franz Liszt. V rokoch 1960 až 1969 bol palác adaptovaný pre potreby Univerzitnej knižnice. Vývoj záhrady dnes môžeme dobre sledovať na troch mapových podkladoch z 18. a 19. storočia.
Otváracie hodiny:26.6.2021 - sobota - 10:00 - 17:00 hod 27.6.2021 - nedeľa - 10:00 - 17:00 hod, 27.6.2021 - nedeľa - 17:00 koncert
Vstupné:Vstup voľný
Služby: WC,
Zodpovedná osoba:Michaela Kubíková
Vlastník:Univerzitná knižnica v Bratislave
Email:kubikova@nt.sk
Telefón:0907296724

Program počas podujatia

Lektorované prehliadky záhrady so sprievodcami

  • sobota a nedeľa 26.-27.6.2021 v čase 10:00 – 17:00 

 

Výstava Ing. arch. Petra Žalmana, CSc. - Bratislava 1990-2020 + Urbanistický rozvoj

Výstava Ing. arch. Petra Žalmana, CSc., ktorá reflektuje texty, schémy a mapy z publikácie Urban atlas Bratislava 1990 - 2020. Výstava prezentuje vývoj mesta a jeho zázemia za uplynulých 30 rokov. Zázemie Bratislavy je dnes súčasťou mesta a výstava prezentuje alternatívny názor na možný vývoj mesta a aglomerácie do roku 2050. Prezentované poznatky sú výsledkom dlhodobej činnosti autora od roku 2010.

  • sobota a nedeľa 26.-27.6.2021 v čase 10:00 – 17:00 
  • Komentované prehliadky autora k výstave 
    • 26.06.2021 - 11:00 a 15:00
    • 27.06.2021 - 14:00 a 16:00

 

Koncert: Andrea Bučko&Mária Kmeťková v Lisztovej záhrade 

Neopočúvaná kombinácia zvukov harfy a klavíru sa postará o jedinečný hudobný zážitok. Hudba Andrey Bučko osciluje na pomedzí žánrov ako jazz, pop, folk a worldmusic. Jej melódie a sugestívny spevácky prejav zaujmú aj náročného diváka. Andrea si píše vlastné piesne v slovenčine, angličtine aj francúzštine. Na koncerte predstaví svoju staršiu tvorbu, ale aj novinky z pripravovaného nového albumu.

Podujatie z verejných zdrojov podporil  

Plagátik k podujatiu v Lisztovej záhrade:

https://www.vopz.sk/user_files/vopz_ukb_2021_pozvanka.png