Bývalá pálffyovská záhrada

Opis lokality

Dnes vo svojom pôvodnom rozsahu už nejestvujúci palácový komplex obklopený rozľahlou záhradou, ktorý bol známy ako pálffyovská záhradná rezidencia, bol v dobe svojho vzniku výnimočným stavebným počinom. Ak by sa zachoval dodnes, patril by k najvýznamnejším ranobarokovým príkladom svetskej architektúry nielen na Slovensku, ale vo všetkých krajinách, ktorým v minulosti vládli Habsburgovci.

Adresa:Zámocká č. 47, Bratislava
Mesto/obec:Bratislava
Kraj:Bratislavský

Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Nachádzali sa tu ovocné stromy ako jablone a hrušky a nechýbali ani citrusové stromčeky.

Zaujímavosť:Záhrada bola rozčlenená na niekoľko pravouhlých plôch , ktoré boli osadené vzácnymi rastlinami. V jednej časti záhrady, ako to napr. dokladá rytina z roku 1735 stála mohutná lipa, ktorá bola obstavaná drevenou konštrukciou pripomínajúcou lešenie (7 poschodovej pospájanej rebríkmi), po ktorej sa dalo dostať vysoko ku stromu. Takto si návštevníci záhrady mohli vychutnávať v čase kvitnutia vôňu lipových kvetov a spev vtákov. Na najvyššom podlaží sa nachádzal altánok, z ktorého sa návštevníci mohli kochať pohľadom na okolie
História:Palác nechal pre seba vybudovať gróf Pavol Pálffy (1592 – 1653), jeden z najvplyvnejších uhorských aristokratov prvej polovice 17. storočia. Budovanie bratislavského sídla Pavla Pálffyho bolo odrazom postavenia pálffyovského rodu v Bratislavskej stolici. Pavol počas svojho života vybudoval obrovské domínium, ktoré mu umožnilo z vlastných prostriedkov dotovať prestavbu Bratislavského hradu, ktorou ho poveril uhorský snem a cisár Ferdinand II. Súbežne s touto stavebnou akciou, na ktorej sa podieľali významní cisárski architekti, stavitelia a umelci, Pavol budoval aj svoj palác v Podhradí. Práce na jeho výzdobe vykonávali tí istí umelci, ktorých Pavol Pálffy angažoval na výzdobu komnát Bratislavského hradu. Až po dokončení svojho paláca Pavol dosiahol najvyššie krajinské úrady a už ako uhorský palatín palác využíval ako svoje hlavné sídlo v meste. Najväčšia sláva výnimočného paláca však končí smrťou svojho stavebníka. Súčasníci Pavla Pálffyho obdivovali nielen architektúru tejto skvostnej budovy stojacej mimo mestských hradieb, ale aj k nej priľahlú záhradu (zaujímavé je, že sa oženil pomerne neskoro. Mal 37 rokov, keď si zobral svoju druhostupňovú sesternicu z bohatého tirolského rodu. Dlhých dvanásť rokov nemali spolu deti. Na tú dobu to bolo absolútne nezvyčajné.) Pálffyho záhrada, pôvodne renesančná záhrada, ktoré je zachytená aj na medirytine J. Ledentnaua z roku 1663 zmenila počas 18. storočia svoju podobu na barokovú. Neskôr ako dokazuje napr. Marquartov plán Bratislavy z roku 1765, rozprestierala sa medzi dnešnými ulicami Zámockou, Zochovou,
Otváracie hodiny:10.10.2020 - sobota - 10:00 - 16:00 hod
Služby: WC,
Vlastník:súkromný vlastník

English summary:The Pálffy Garden (Slovak: Pálffyho záhrada, German: Pálffygarten, Hungarian: Pálffykert) was a 17th-century Renaissance garden belonging to the Pálffy ab Erdöd family that was located on the slopes of Bratislava Foothills north of the walled city of Bratislava and east of the Bratislava Castle. Until the 19th century, it was considered to be unique and it used to be described as the pride of both Bratislava and the whole Kingdom of Hungary. In the 1630s, Pál Pálffy (Hungarian: Pál III Pálffy), a palatine of Hungary, was charged with reconstructing the Bratislava Castle. He decided to build a palace for himself on the castle hill in the area of Podhradie. In around 1640, he bought extensive vineyards on the slopes of the Little Carpathians next to his palace and turned them into garden terraces, reinforced with walls. Some of the remnants of these walls still exist on Zochova Street and Svoradova Street. They are the oldest walls in Bratislava outside of the fortifications of the city and Bratislava Castle's fortification system..

Program počas podujatia

10.10.2020 (sobota) 10:00 - 16:00 Lektorované prehliadky záhrady