Záhrada pri evanjelickom kostole v Liptovskom Hrádku

Opis lokality

Záhrada je súčasťou Cirkevnej materskej školy v Liptovskom Hrádku s názvom Koráb. Záhrada sa nachádza za pôvodným modlitebným (zborovým) domom, ktorý sa v povojnových rokoch adaptoval na kostol, neskôr kostol s farou. V roku 2017 sa urobili výrazné terénne úpravy - zarovnanie terénu. V zadnej časti je ponechaný pôvodný historický kamenný múr, ktorý oddeľoval pôvodné parcely ešte pred 2. svetovou vojnou. Tieto sú už v prevažnej miere v meste odstránené. Záhrada je využívaná deťmi z materskej školy, mladými a staršími ľuďmi počas komunitných akcií.

Adresa:Liptovský Hrádok 142
Mesto/obec:Liptovský Hrádok
Kraj:Žilinský

Nadmorská výška:640
Druh:iná

Zaujímavosť:V centrálnej časti záhrady sa nachádza detské ihrisko s názvom Koráb v tvare Noemovej archy. Archa je vybudovaná so smrekovcového dreva a má dĺžku 6 m a šírku 2 m. Je to originálne riešenie detského ihriska jedinečné v rámci celého regiónu. Autorsky sa na návrhu podieľali pedagógovia a žiaci Strednej umeleckej školy v Ružomberku.
História:Záhrada sa nachádza za pôvodným modlitebným (zborovým) domom, ktorý bol neskôr adaptovaný na kostol a neskôr bola k objektu pristavaná fara. V zadnej časti záhrady sa zachovali pôvodné kamenné múry - ploty, ktoré oddeľovali parcely ešte pred 2. svetovou vojnou a v súčasnosti je už väčšina odstránená a nahradená inými druhmi plotov. Záhrada sa extenzívne využívala na voľnočasové aktivity kresťanskej mládeže. V roku 2017 boli podkrovné priestory fary stavebne upravené pre potreby cirkevnej materskej školy, ktorá sa otvorila 2. septembra 2017.
Otváracie hodiny:5.júna 2022 (nedeľa) od 13 - 17 hod
Vstupné:bez vstupného
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Ing.Ján Pavlík
Vlastník:Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Hrádok
Web:www.ecavlh.sk
Email:pavlik.krsiak@gmail.com
Telefón:0903 175 627

Program počas podujatia

nedeľa (5.júna 2022)

14:00 -17:00 hod - prezentácia unikátneho viacúčelového modulového systému na stavbu vyvýšených záhonov Laanik vyrobený slovenskou rodinnou firmou Essox. Je vyrobený z plastového odpadu a vydrží dlhé roky. Viac info: https://laanik.sk/

Návštevníci si budú môcť  pozrieť už postavené vyvýšené záhony, ale aj sami vyskúšať, ako sa skladajú.

14:00 -17:00 hod - "Namaľuj si záhradu na tričko!" - výtvarný workshop so žiakmi ZUŠ LiptovsHrádok - výtvarný odbor

14:30 hod - predstavenie pre deti "Včielka Elka" v podaní Divadla Etudy

15:30 hod - čítanie v záhrade: " Muž, ktorý sadil stromy" - od Jean Giono

 

Program v Liptovskom Hrádku:

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.