Záhrada pri evanjelickom kostole v Liptovskom Hrádku

Opis lokality

Záhrada je súčasťou Cirkevnej materskej školy v Liptovskom Hrádku s názvom Koráb. Je to pôvodná záhrada za rodinným domom, ktorý sa v povojnových rokoch adaptoval na kostol, neskôr kostol s farou. V roku 2017 sa urobili výrazné terénne úpravy - zarovnanie terénu. V zadnej časti je ponechaný pôvodný historický kamenný múr, ktorý oddeľoval pôvodné parcely ešte pred 2. svetovou vojnou. Tieto sú už v prevažnej miere v meste odstránené. V súčasnom období sa dokončujú terénne úpravy, vysiatie trávy a výsadba nových ovocných stromov. Záhrada je využívaná deťmi z materskej školy, mladými a staršími ľuďmi počas komunitných akcií.

Adresa:Liptovský Hrádok 142
Mesto/obec:Liptovský Hrádok
Kraj:Žilinský

Nadmorská výška:640
Druh:iná

Zaujímavosť:V centrálnej časti záhrady sa nachádza detské ihrisko s názvom Koráb v tvare Noemovej archy. Archa je vybudovaná so smrekovcového dreva a má dĺžku 6 m a šírku 2 m. Je to originálne riešenie detského ihriska jedinečné v rámci celého regiónu. Autorsky sa na návrhu podieľali pedagógovia a žiaci Strednej umeleckej školy v Ružomberku.
História:Záhrada bola pôvodne súkromnou záhradou rodinného domu, ktorý bol neskôr adaptovaný na kostol a neskôr bola k objektu pristavaná fara. V zadnej časti záhrady sa zachovali pôvodné kamenné múry - ploty, ktoré oddeľovali parcely ešte pred 2. svetovou vojnou a v súčasnosti je už väčšina odstránená a nahradená inými druhmi plotov. Záhrada sa extenzívne využívala na voľnočasové aktivity kresťanskej mládeže. V roku 2017 boli podkrovné priestory fary stavebne upravené pre potreby cirkevnej materskej školy, ktorá sa otvorila 2. septembra 2017.
Otváracie hodiny:11. október 2020 - nedeľa - od 13-17 hod.
Vstupné:bez vstupného
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Ing.Ján Pavlík
Vlastník:Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Hrádok
Web:www.evavlh.sk
Email:pavlik.krsiak@gmail.com
Telefón:0903 175 627

Program počas podujatia

Sobota (9.10.2020) - od 9:00-12:00 brigáda pri úprave skalky pre evanjelickým kostolom

Nedeľa (10.10.2020) - od 13:00-17:00 prehliadka záhrady so sprievodcom