Arborétum Mlyňany SAV

Opis lokality

Arborétum Mlyňany je chránený areál, situovaný na severnom okraji Podunajskej nížiny. Nachádza sa na území obce Tesárske Mlyňany a Vieska nad Žitavou v okrese Zlaté Moravce. Má rozlohu 67 ha, a za chránený areál bol vyhlásený v roku 1951. V súčasnosti je arborétum vedeckým pracoviskom SAV

Adresa:Vieska nad Žitavou 178, 95152 pošta Slepčany
Mesto/obec:Vieska nad Žitavou
Kraj:Nitriansky

Rozloha:67 ha
Druh:arborétum/botanická záhrada
Rastlinné druhy:Arborétum Mlyňany má najbohatšiu a najcennejšiu zbierku cudzokrajných, najmä vždyzelených drevín na Slovensku. Rozsahom svojej unikátnej zbierky patrí k najväčším v strednej Európe. K najvzácnejším exemplárom patrí 35-metrový sekvojovec mamutí, rozárium , zbierka rododendronov, azaliek.

Zaujímavosť:Je to najbohatšia zbierka cudzokrajných drevín nielen u nás, ale aj v celej strednej Európe.
História:Arborétum Mlyňany bolo založené v roku 1892 uhorským šľachticom dr.Štefanom Ambrózy-Migazzim. Štefan Ambrózy sobášom s Antóniou Migazziovou získal veľkostatok, ku ktorému prikúpil dubovo-hrabový lesík vo Vieske nad Žitavou. V roku 1894 bola dokončená dominanta arboréta - Ambrózyho kaštieľ, a v roku 1905 bola ku kaštieľu dostavaná charakteristická veža.Arborétum Mlyňany Slovenskej akadémie vied má v súčasnosti rozlohu 67 ha. Jeho najstaršou časťou je Ambrózyho park, ktorý tvorí jadro parku. Postupne pribúdali aj ďalšie časti. Hlavná prehliadková trasa meria 4,5 km a vedie Ambrózyho parkom, Severoamerickou a Východoázijskou plochou až k východu z parku.
Otváracie hodiny:25.jún 2021 (piatok) 13:00 - 18:00 26. jún 2021 (sobota) 8:00-18:00 27. jún 2020 (nedeľa) 8:00-18:00
Vstupné:V piatok od 13:00 - 18:00 ZADARMO Ostatné dni- podľa platného cenníka Deti do 6 rokov 0,00 € Deti základných škôl 1,50 € Študenti, dôchodcovia 2,50 € Dospelí 3,50 € ZŤP -50 % z ceny vstupného
Služby: Parkovisko, Detské ihrisko, WC,
Zodpovedná osoba:Ing.Jarmila Králová, PhD.
Vlastník:Slovenská Akadémia Vied -Ústav ekológie lesa
Web:www.arboretum.sav.sk
Email:jarmila.kralova@savba.sk
Telefón:0911942983

Program počas podujatia

26. jún 2021 (sobota) 8:00-18:00 
27. jún 2020 (nedeľa) 8:00-18:00

20 % zľava na rastlinný materiál

Vstupné v rámci podujatia VOPZ
V piatok od 13:00 - 18:00 ZADARMO
Ostatné dni - podľa platného cenníka

1.) individuálna prehliadka parku
2.) spustenie interaktívneho náučného chodníka pomocou mobilnej aplikácie
3.) možnosť výhodného nákupu rastlín z letáku platného k akcii VOPZ