Hrádocké arborétum

Opis lokality

Hrádocké arborétum sa nachádza v katastrálnom území mesta Liptovský Hrádok priamo v jeho zastavanom území. Ide o pamiatkový objekt národnej kultúrnej pamiatky „Súbor urbanistický“ a zároveň chránený areál so 4. stupňom ochrany. Hrádocké arborétum vzniklo na konci 19. storočia a patrí tak k najstarším arborétam na Slovensku. Je zároveň najvyššie položeným arborétom v strednej Európe. Z pôvodnej výmery 21 ha si zachovalo cca 7 ha, no aj napriek tomu obsahuje tretie najrozsiahlejšie zbierky drevín na Slovensku.

Adresa:Komenského ulica
Mesto/obec:Liptovský Hrádok
Kraj:Žilinský

Rozloha:7 ha
Nadmorská výška:640
Druh:arborétum/botanická záhrada
Rastlinné druhy:V arboréte sa nachádzajú jedinečné taxóny z našej a svetovej dendroflóry, ktoré sú v zoznamoch Červených kníh viacerých štátov a ktoré sú v rámci Európy na severnom okraji svojho prirodzeného areálu rozšírenia - z domácich drevín je to klokoč perovitý, mechúrnik stromovitý, jaseň mannový, mandľa nízka, chvojník dvojklasý, škumpa vlasatá, borievka netatová, zemolez alpínsky, vŕba dvojfarebná.

Zaujímavosť:- smrekovcová alej, mohutné jedince borovice balkánskej a borovice limbovej pochádzajúce z obdobia založenia arboréta z konca 19. storočia - výrazná solitéra previsnutej formy buka lesného (Fagus sylvatica ´Pendula´) na brehu bývalého jazierka
História:Hrádocké arborétum bolo založené ako botanický park koncom 19. storočia pri novovzniknutej horárskej škole. Pôvodná výmera objektu bola viac ako 20 ha a slúžil predovšetkým ako cvičný objekt pre študentov horárskej školy. V priebehu 20. rokov 20. storočia boli v arboréte realizované výsadby mnohých cudzokrajných drevín. Z tohto obdobia sa zachovali skupiny duba červeného, či smreku omorikového. Ďalšími exotickými drevinami, ktoré boli v tomto období vysadené boli smrek pichľavý, duglaska tisolistá, tuja západná, jedľovec kanadský, smrekovec japonský, agát biely či javor červený. V povojnovom období nastal úpadok v starostlivosti o arborétum. Nové obdobie v jeho vývoji nastalo koncom 50. rokov 20. storočia, kedy boli v zastavovacom pláne mesta vymedzené jeho presné hranice a arborétum bolo oplotené. V tomto období bol vypracovaný aj plán rekonštrukcie arboréta, ktorý počítal s tým, že arborétum bude plniť funkciu botanickej záhrady, tzn. ako učebný objekt pre vyučovanie botaniky, dendrológie a z časti i pestovania lesov, ale zároveň aj ako miesto odpočinku a rekreácie obyvateľov. V roku 1982 bolo územie vyhlásené za chránenú študijnú plochu. V rokoch 1983-1986 bola spracovaná štúdia úprav arboréta a projekt expozície vysokohorskej flóry (alpínia) prof. Ing. Ivarom Otrubom, CSc. z Brna. Na základe tohto projektu bolo vybudované alpínium, čiastočné úpravy porastových skupín, ako aj viaceré výsadby v arboréte, no celkovú kompozíciu priestoru s návrhom nových chodníkov a odpočívadiel sa však nepodarilo zrealizovať.
Otváracie hodiny:Celoročne v čase: 7:00 -17:00., v rámci VOPZ komentované prehliadky 1.6.2024 - 9:00 hod., 2.6.2024 - 9.00 hod.
Vstupné:zadarmo
Zodpovedná osoba:Ing. Monika Lachmannová, Ph.D.
Vlastník:Žilinský samosprávny kraj / SOŠ lesnícka a drevárska J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku
Web:http://arboretum.slslhr.sk/
Email:monika.lachmannova@slslhr.sk
Telefón:0904929091

English summary:Hrádocké arborétum was established as botanical Park situated in the High School of Forestry complex in Liptovský Hrádok by the end of the 19th century. The area is situated in the built-up area of the town and it is very important part of the urban greenery. The area serves to students of forestry as a living study room of dendrology, and it enables to study ecological conditions and acclimatization of exotic woody plants in given conditions.

Program počas podujatia

sobota (1.6.2024) - 9:00 hod. "Koľkými zmyslami môžeme vnímať arborétum?" - komentovaná prehliadka zameraná na známe i nevšedné vlastnosti drevín arboréta

nedeľa (2.6.2024) - 9:00 hod. komentovaná prehliadka zameraná na zaujímavosti zo zbierkového fondu arboréta

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.