Kaštieľ s areálom Petrovany

Opis lokality

Kaštieľ s areálom Petrovany je národnou kultúrnou pamiatkou. Ide o neskorobarokové objekty s priľahlým prírodno-krajinárskym parkom. V parku bolo spolu inventarizovaných 145 stromov. Kompozícia parku je prírodne krajinárska, s budovou kaštieľa na najvyššom mieste parku. Vzrastlé dreviny stromovitého charakteru sú zastúpené celkom 29 druhmi stromov, z toho 19 druhov je listnatých a 10 ihličnatých. Z listnatých je sú najpočetnejšie zastúpené druhy Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) (20 jedincov), Jelša lepkavá (Alnus glutinosa) (10), Javor horský (Acer pseudoplatanus) (9), Javor poľný (Acer campestre) (9), Breza previsnutá (Betula pendula) (9) a Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) (9). Z ihličnatých drevín sú najpočetnejšie zastúpené dreviny Smrek obyčajný (Picea abies) a Duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii). Park je funkčne rozčlenený na vstupné nádvorie pred kaštieľom, druhé nádvorie s hospodárskym zázemím, záhradné priečelie kaštieľa s nadväzujúcou parkovou úpravou s rybníčkom a zvyšky úžitkovej záhrady s ľadovňou.

Adresa:Petrovany 537/114
Mesto/obec:Petrovany
Kraj:Prešovský

Rozloha:2 ha
Nadmorská výška:257
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Historická hodnota drevín spočíva v pôvodnosti v kompozícii parku a ich veku - tieto dreviny je nutné zachovať a zlepšovať ich vitalitu. Ich odstránenie je možné len zo zdravotných alebo bezpečnostných dôvodov a ich obnova je možná len geneticky zhodnou náhradou. Historická hodnota bola udelená 33 jedincom v tomto parku najmä druhov jelša lepkavá, jaseň štíhly, pagaštan konský, lipa veľkolistá, moruša biela, orech kráľovský. Ide najmä o dreviny jelšového rondelu a dreviny porastových štruktúr po obvode parku. Kompozičná hodnota drevín spočíva v hodnote dreviny pre zamýšľanú obnovu parku. Kompozičná hodnota bola udelená tiež 33 jedincom tohto parku - javor horský, javor poľný, čerešňa vtáčia, brest väzový, jaseň štíhly, hrab obyčajný, lipa malolistá.

Zaujímavosť:Areál parku ako celok reprezentuje v prvom rade urbanistické hodnoty, pretože svojou rozlohou je významnou plochou zelene v rámci intravilánu obce. Porastová hmota parku vytvára cenný krajinotvorný prvok. Budova kaštieľa a jeho umiestnenie v centre obce ho robí pohľadovou dominantou obce spolu s kostolom, je významným prvkom obrazu obce. Z historického hľadiska je významná najmä spojitosť kaštieľa s významným rodom Klobušický. Ďalšiu hodnotu prezentuje achitektonicko – krajinárske riešenie zachovaných častí porastových štruktúr parku. Zachovaná je najmä osová dispozícia parku, kde na ose kaštieľa leží pôvodné historicky zdokladované kruhové jazero a jelšový rondel. Zaujímaným zachovaným historickým prvkom je samotný terén, ktorý je viditeľný aj v historickej mape druhého vojenského mapovania (1819-1869) a výrazne predurčuje kompozíciu parku, keď kaštieľ stojí na najvyššom mieste v parku a parková dispozícia je teda komponovaná na pohľad zhora. Architektonické a umelecko-remeselné hodnoty parku prezentujú v prvom rade zachované konštrukcie pilierov vstupných brán, kované prvky brán a oplotenia, kamenné podstavce na kvetináče, kvetináče (vázy) na terasách a kamenný stôl. Z dendrologického hľadiska v súčasnosti vyniká len niekoľko jedincov v parku a to najmä moruša biela na hospodárskom nádvorí a orech kráľovský nad jazerom (z druhej polovice 20. Storočia). Doložená je existencia borovicového lesíka pod kostolom či výsadba jedinca previsnutej formy jaseňa štíhleho, ktoré dnes neexistujú a je potrebné ich obnoviť.
História:Vznik súčasného parku datujeme do prvej polovice 19. storočia, kedy aj na Slovensku už záhrady nazývame parkami, ktoré vznikajú v prírodno-krajinárskom slohu. Park dokladá vývoj komponovaných záhradných diel v podmienkach východného Slovenska v 19. a 20. storočí, je typickou krajinárskou úpravou vidieckeho letného šľachtického sídla.
Otváracie hodiny:05.06.2022 od 13:00 do 18:00
Vstupné:vstup zdarma
Služby: Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Dušana Maťašovská
Vlastník:Kaštieľ v Petrovanoch, s.r.o.
Email:petrovany.kastiel@gmail.com
Telefón:0950 835 085

English summary:The chateau in Petrovany is surrounded by a beautiful park with a lake. There are over 145 trees mainly: Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Acer campestre, Betula pendula, Aesculus hippocastanum, Picea abies and Pseudotsuga menziesii. This place served as hunting lodge until 1918 and between world wars there was established social service home by Dr. Pospíšil, which remained here for over 85 years.

Program počas podujatia

nedeľa 05.06.2022 od 13:00 do 18:00

• odborná komentovanú prednáška po parku  o 14:00 a 16:00, ktorou nás bude sprevádzať skvelá krajinkárka, Ing. Adriana Pavlíková, odborný radca v oblasti historickej zelene Krajského pamiatkového úradu Prešov"
 

Sprievodné podujatia k MDD
Hry a súťaže pre rodiny s deťmi
Hand-made trhy domácich remeselníkov
Vystúpenia Materskej školy Petrovany
Dobrovoľný hasičský zbor Petrovany

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.