PRE DETI – Kúzelná Bratislava a jej ukryté zelené tajomstvá

Popis

Koľko prehliadok Bratislavy ste už absolvovali s vašimi deťúrencami a aké to pre nich bolo? Zapamätali si niečo? My sme sa rozhodli, že chceme, aby prehliadky boli zaujímavé aj pre deti a zároveň aby deti pochopili, prečo je zeleň v meste dôležitá a že si ju treba chrániť. Ako to chceme dosiahnuť? Budeme pri tom kúzliť!

Práve vďaka kúzlam si Vaše ratolesti určite navždy zapamätajú, na ktorom mieste v Bratislave vystupovali komedianti, v ktorom dvore sa razili mince, či kde sa narodil náš významný vynálezca a iluzionista Wolfgang von Kempelen. A tajomstvá budú odhalené!

Počas tejto jeden a polhodinovej interaktívnej prechádzky navštívite spolu s naším sprievodcom – kúzelníkom Andrejom vybrané miesta, vypočujete si príbehy starej Bratislavy a možno sa naučíte aj vy kúzliť. Chýbať nebude ani malý darček pre deťúrence!

Sprievodca Vás bude sprevádzať od začiatku až po koniec, na každej zastávke sa zdržíte maximálne do 20 minút, medzi jednotlivými záhradami sa budete presúvať pešo, cestou budú aj schody. Pri prihlasovaní sa na tento okruh zohľadnite, prosím, tieto fakty.

Počas prehliadky je potrebné dodržiavať inštrukcie sprievodcu.

Okruh obsahuje tieto zastávky:

 

Termíny, na ktoré sa môžete prihlásiť

 

Sprevádza: Andrej Groll

Presné miesto a čas stretnutia vám budú oznámené automaticky po zaplatení objednávky.      

Účasť na prehliadke nie je možná bez predchádzajúcej objednávky, jej zaplatenia a potvrdenia z našej strany.

Zmena programu vyhradená. Prehliadka sa v prípade zlého počasia neuskutoční, o prípadne zmene Vás budeme informovať. Ak Vám od nás žiadny e-mail viac nepríde, prehliadka sa koná podľa plánu.

 

V priebehu podujatia môže byť vyhotovený fotografický a/alebo videozáznam na účely propagácie podujatia a činností organizátora. Prihlásením sa a zaplatením akceptujete naše obchodné podmienky.

 

Trvanie

ca 1,5 hodiny (max 2 hod)

 


Cena

 • Dieťa od 3 rokov, dospelá osoba, dôchodca, ZŤP  – 8,- EUR; dieťa do 3 rokov zdarma

  * Pozn.: Maximálne 15 detí v skupine, približne 20 osôb spolu s rodičmi. Prosíme, zohľadnite náročnosť prehliadky a posúďte, či to Vaše deti zvládnu.
  * V cene ja zahrnutý odborný sprievodca a vstupy na vybrané miesta 
  * V prípade zrušenia prehliadky z rozhodnutia organizátora Vám budú peniaze vrátené.
  * Sprievodca je oprávnený požiadať účastníka prehliadky (rodiča) v prípade, ak jeho dieťa nekontrolovane a opakovane ruší celú skupinu, aby skupinu opustili. V tomto prípade takémuto účastníkovi nevzniká nárok na vrátenie ani náhradu vstupného.
  *  Nákup uvedenej služby je možný len prostredníctvom služby CardPay alebo TatraPay na našej webovej stránke.

   

Všeobecné obchodné podmienky:
Názov obchodníka: Národný Trust n.o.
Sídlo: Hlboká cesta 966/9, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 42000408/ DIČ:  2022279589 (nie sme platcami DPH)
Bankové spojenie-číslo účtu: 2627735579/1100   

 

Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje spracúva organizátor tohto podujatia, Národný Trust n.o., so sídlom Hlboká cesta 966/9, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, e-mailový kontakt: nt@nt.sk. V prípade otázok ohľadom spracúvania vašich osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na túto e-mailovú adresu.

Aké údaje spracúvame
Spracúvame len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na profesionálne zabezpečenie služieb, ktoré vám poskytujeme. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, zoznam, resp. rozsah údajov je presne uvedený priamo v súhlase, a to v miere potrebnej na splnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané.

Spracúvame najmä tieto údaje:
- Kontaktné údaje - najmä meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu a prípadne korešpondenčnú adresu.
- Cookie - ak ste nám pri používaní našej stránky udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov, spracúvame o vás údaje aj prostredníctvom súborov cookie.

Na čo Vaše osobné údaje potrebujeme?
Vaše osobné údaje potrebujeme pre evidenciu našich predajných aktivít, vytváranie analýz a personalizáciu reklamy, teda na to, aby sme vedeli osloviť ponukou našich aktivít tých, ktorí o to majú záujem. 

Ako môžete Váš súhlas odvolať?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Ak už nesúhlasíte s tým, aby sme o vás spracúvali vaše osobné údaje, stačí, ak napíšete na našu e-mailovú adresu: nt@nt.sk. Odvolanie Vášho súhlasu nebude mať spätný vplyv na zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov od udelenia súhlasu po jeho odvolanie z vašej strany.

Na koho sa môžete obrátiť v prípade problému?
V prípade, ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: nt@nt.sk.
Alebo môžete kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Ako dlho u nás budú uložené Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame pre čas nevyhnutný na splnenie účelu, pre ktorý boli spracované, najdlhšie však do zániku našej spoločnosti alebo nášho posledného právneho nástupcu ako subjektu práva v prípade, ak dôjde k nášmu/jeho zániku bez ďalšieho právneho nástupcu.

Pre koho je prehliadka určená

Prehliadka je určená pre deti v sprievode rodiča/dospelej osoby. Na jednu dospelú osobu max. 3 deti. 

Vekovú hranicu detí nestanovujeme. Ideálny vek dieťaťa na takúto prechádzku je 6 - 14 rokov. Svoje deti poznáte sami najlepšie, posúďte, či je takýto program pre ne vhodný.

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.