Víkend otvorených parkov a záhrad

Aktuálny oznam:

PREDLŽUJEME REGISTRÁCIU DO PODUJATIA VOPZ 2020 do konca APRÍLA 2020 ! 

Milí priatelia parkov a záhrad, aj keď nám súčasná situácia neumožňuje naplno rozbehnúť prípravy na ďalší ročník VOPZ, hľadáme a budeme hľadať možnosti, aby sme sa i tento rok mohli stretnúť v našich parkoch a záhradách. Zvažujeme aj možnosť posunu termínu podujatia...

Rozumieme, že v momentálnej situácii je asi zložitejšie registrovať Vašu lokalitu do podujatia, a preto sme PREDĹŽILI TERMÍN NA REGISTRÁCIU DO KONCA APRÍLA 2020! Registrovať sa stále môžete na našej webovej stránke https://www.vopz.sk/chcem-sa-zapojit

Samozrejme čakáme aj na pokyny od hlavného koordinátora na medzinárodnej úrovni - MK Francúzskej repubiky a uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať v jednotlivých krajinách. Budeme Vás pravidelne informovať a radi Vám odpovieme na Vaše všetky otázky a dotazy týkajúce sa VOPZ.

 

 

 

 

Milí priatelia parkov a záhrad!

 

Cieľom podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad je netradičným a atraktívnym spôsobom prezentovať pamiatky záhradnej a krajinnej tvorby a zapájať ľudí do aktívnej obnovy a ochrany ich hodnôt.

 

XII. ročník Víkendu otvorených parkov a záhrad  sa bude v dńoch 5.-7. júna 2020. Podujatie je súčasťou medzinárodnej iniciatívy venovanej najmä historickým parkom a záhradám, do ktorej sa zapájajú mnohé krajiny z celej Európy.

 

Témou ďalšieho ročníka bude "Odovzdávanie vedomostí".  Táto téma obsahuje mnoho konceptov: odovzdávanie záhradníckych vedomostí z generácie na generáciu;  medzinárodný prenos vedomostí z jedného miesta na iné; prenos vedomostí prostredníctvom sietí odborníkov (krajinárske, záhradnícke či botanické spoločnosti atď.); prenos vedomostí v procese formálneho vzdelávania (školy venujúce sa záhradnej a krajinnej tvorbe či sadovníctvu); prenos vedomostí prostredníctvom osobnej i neosobnej formy interpretácie resp. skúseností z prvej ruky (komentované prehliadky parkov a záhrad, interpretačné panely, živé ukážky či umelecké formy interpretácie); prenos vedomostí cez knihy, digitálne, fotografické a archívne materiály atď.

 

 

Ak máte záujem zapojiť aj Vašu lokalitu do tohto jedinečného podujatia, vyplňte najneskôr do 30.3.2020 online prihlášku, ktorú nájdete na stránke nášho podujatia http://www.vopz.sk/chcem-sa-zapojit V prípade, že máte záujem zapojiť sa do nášho podujatia inou formou - ako partner, podporovateľ či dobrovoľník, kontaktujte nás na adrese nt@nt.sk. Tešíme sa na spoluprácu!


Za organizátorov podujatia

Michaela Kubíková
Národný Trust n.o.